Svenska Media Docu AB
Tingsgatan 2A, 827 32 Ljusdal
Tel: +46 (0)651-150 50, Fax: +46 (0)651-133 33
www.svenskamedia.se, post@svenskamedia.se

Ansvarig utgivare

Mikael Sagström
Tel: 0651-76 04 12
Mob: 0706-35 50 50
mikael@svenskamedia.se

Chefredaktör

Catharina Olsson-Lindh
catharina.olsson-lindh@svenskamedia.se
+46 (0)651-69 90 01

Prenumerationsärenden

pren@svenskamedia.se
Tel: 0651-69 90 90
Telefontider: måndag-fredag 8-10

Skicka in dina tävlingsbidrag här