I slutet på januari utrustar NIRA Dynamics TaxiKurirs bilar med hårdvara för insamling av friktionsdata från Sveriges vägar. Samarbetet som inleddes förra året, intensifieras och utökas till fler orter. Stockholm sätter igång 30:e januari och utrullningen fortsätter över hela Sverige. På Arlanda kommer taxibilar samlas för att utrustas med enheter för datainsamling.

NIRA Dynamics utvecklar mjukvara för bilindustrin. Idag har 35 miljoner bilar världen över NIRAs mjukvara för däcktrycksövervakning. Men under förra årets lanserades framtidens mjukvara för att ytterligare öka trafiksäkerheten i Sverige.

”Med hjälp av taxibilar bygger vi upp en karta över friktionsläget på vägar
runtom i Sverige. På så vis kan vi öka säkerhetsmedvetenheten, minska antalet halkolyckor och även möjliggöra för myndigheter och dess entreprenörer att mer effektivt röja snö och salta vårt vägnät.” säger Johan Hägg – Marknadschef NIRA Dynamics.

Informationen som samlas in kommer dessutom att kunna användas av trafikledningen på taxibolagen, så att de kan varna för riskområden med halka. ”Säkerheten för våra förare ligger i fokus. Kan vi dessutom vara med och skapa säkrare vägar för alla trafikanter så är det självklart att vi ska vara med och bidra.” säger Magnus Klintbäck – VD TaxiKurir.

Mjukvaran för friktionsmätning installeras på en OBD-enhet, som kopplas in i OBD-uttaget under instrumentpanelen. Information om vägfriktion, om vindrutetorkarna är igång, samt omgivningstemperatur samlas in och delas med NIRAs molnlösning. Därifrån kombineras datan med detaljerad väderdata från NIRAs samarbetspartner Klimator, som förutser halka och ger entreprenörer möjligheter att planera sin vinterväghållning på ett mycket bättre sätt.

Vinsterna är många, minskad miljöpåverkan i form av mindre saltåtgång, minskade samhällskostnader och framförallt säkrare, mindre hala vägar. ”30 januari blir startskottet för nånting som kommer att revolutionera bilindustrin på kort och lång sikt. Detaljerad information om väglaget har saknats och kommer att skapa möjligheter för nya tjänster och förbättrad säkerhet för trafikanter i både kommersiella och privata fordon” säger Predrag Pucar, VD på NIRA Dynamics.

Nira Dynamics

Foto/Källa: Nira Dynamics.