Simon Sternlund på Trafikverket har tagit fram en av de första studierna i världen där man forskat på faktiska bilolyckor. Av studien framgår att 30 liv kan räddas i trafiken varje år.

Studien som är den första baserad på svensk statistik och svenska förhållanden, visar att 30 liv kan räddas varje år i Sverige med hjälp av säkerhetssystemet körfältsassistans. Systemet känner av de målade avgränsningarna på vägarna och kan läsa av när bilförare avviker från sitt körfält utan att använda blinkers. Bilföraren får då en varningssignal för att undvika att oavsiktligt lämna sitt körfält på grund av exempelvis ouppmärksamhet eller trötthet.
Studien har tagits fram av Simon Sternlund, forskare på Trafikverket, och är en av de första studierna i världen där man forskat på faktiska bilolyckor. Tidigare liknande studier har baserats på simuleringar och prognoser.
Att avvika från sitt körfält utan att avisera detta är ett av de främsta scenarierna vid allvarliga olyckor med personbilar inblandade. 75 % av alla dödsolyckor i personbil inträffar i mötes- och singelolyckor.

BILAR MED KÖRFÄLTSASSISTANS visar på en minskning av mötes- och singelolyckor med hela 30 procent jämfört med bilar som saknar detta. Det motsvarar en årlig minskning av:
• 30 dödade.
• 258 svårt skadade.
• 1 420 lindrigt skadade.
• 1 260 olyckor med personskada.
– En stor andel av nya bilar från 2016 kommer ha körfältsassistans eftersom Euro NCAP* ger poäng för detta från 2016. Inom en femårsperiod borde denna utrusning vara standard i alla nya bilar, säger Simon Sternlund, forskare på Trafikverket.
– Vi behöver se över linjemålningen eftersom potentialen är stor och mycket kostnadseffektiv men också hur vi i framtiden kan stödja körfältshållningen på ett mer sofistikerat sätt så att det fungerar även vintertid, säger Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket.
– Önskvärt är att fortsätta forskningen för att se hur säkerheten kan ökas vid nordiska vinterförhållanden, det vill säga med is och snö på vägarna som täcker vägmarkeringarna. Här behövs mer robusta integrerade kurshållningssystem. Det har påbörjats experiment kring vägmagneters och radarreflektorers möjlighet att ge information om hur bilens placering förhåller sig till vägen, säger Simon Sternlund.

Text: Catharina Olsson-Lindh
Bilden: Säkerhetssystemet körfältsassistans kan rädda 30 liv varje år. Foto: Yvonne Palm Lundström.