Fälg- och däckleverantören ABS Wheels Sweden AB ställde frågan till ett antal bilverkstäder om de kan montera och programmera TPMS. Förvånade kunde de konstatera att fler än en tredjedel av de som besvarade undersökningen inte hade de kunskaper som krävs.

EU-förordningen om TPMS-däcktrycksövervakningssystem trädde i kraft den 1 november 2014 och gäller bilar typgodkända efter november 2012 och alla nya bilar sålda efter november 2014. Syftet är framförallt att begränsa koldioxidutsläppet eftersom ett lågt däcktryck påverkar bränsleförbrukningen negativt.
Undersökningen gick till så att man skickade ut ett mail till 2 010 bilverkstäder där man ställde frågan ”Kan ni montera och programmera TPMS?” Drygt 500 av de tillfrågade återkom med svar och av dessa svarade hela 37 procent att de inte kan programmera eller montera TPMS.
– Svaret gjorde oss ganska chockade faktiskt. TPMS har ju varit ett krav på nya bilar ganska länge nu, säger Johan Bossen, marknadschef på ABS Wheels Sweden AB.
Företaget bedriver en framgångsrik verksamhet med e-handel av däck och fälg och samarbetar med monteringsverkstäder över hela landet. Undersökningen företogs bland annat för att sondera kunskapsnivån bland eventuella framtida samarbetspartners.
– För oss är informationen nyttig då vi själva säljer och har generalagenturen för varurmärket Orange Electronics TPMS, berättar Johan. Genom att veta vilka som kan detta vet vi att vi kan hänvisa våra kunder dit.

NÄR MAN BÖRJADE analysera svaren närmare såg man några gemensamma nämnare.
– Vi såg att väldigt många av de verkstäder som inte kunde hantera TPMS var mindre verkstäder, med en omsättning på mindre än en miljon kronor.
Varför så många av dem ännu inte tagit kunskapen till sig, finns det säkert flera anledningar till men resurser och utbildning kan vara några av dem.
– Många tror att det är någon form av raketforskning, men det är det inte. Vi kan erbjuda både utbildning och det verktyg som krävs för programmering. Verktyget kostar drygt 6 000 kronor och är väl egentligen inga pengar att prata om.
Omvänt visade undersökningen också en tydlig trend om var kunskaperna om TPMS finns.
– Vi märkte att de som kunde detta var mer etablerade verkstäder, många av dem anslutna till större kedjor.

www.abswheels.se

Text: Catharina Olsson-Lindh Foto: ABS Wheels Sweden AB.