Under januari 2017 omkom 13 personer och 162 personer skadades svårt i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 15 februari 2017. Det är 3 färre omkomna jämfört med januari månad 2016.

10 av de omkomna personerna hade färdats i personbil, 2 på cykel och 1 i en hjullastare. 5 bilister omkom i singelolyckor och övriga bilister omkom i mötesolyckor. 4 av de omkomna var över 65 år, 3 kvinnor och 10 män.

Medelantalet omkomna i januari månad, under de föregående fyra åren 2013-2016, är 16 personer.

Under de senaste 12 månaderna (januari 2016-december 2016) har 263 personer omkommit. Under de senaste föregående 12 månaderna (januari 2015-december 2015) omkom 259 personer. Jämför man med ett 4-års medelvärde för motsvarande tidigare 12-månadersperioder har antalet omkomna inte förändrats.

P.g.a. större bortfall under 2013, 2014 och 2015 av polisens inrapportering av olyckor med svåra personskador kommenteras inte antalet svårt skadade personer.

Utvecklingen av dödade och svårt skadade redovisas i tabeller under sidorna polisrapporterad olycksstatistik.

Transportstyrelsen