Genomförandet av den tekniska åtgärden för berörda dieselmodeller inleds nu med Volkswagen Amarok. Den tyska transportmyndigheten Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) har nu konstaterat att den godkända tekniska åtgärden på Volkswagen Amarok kan utföras utan att prestanda, bränsleförbrukning eller koldioxidutsläpp påverkas.

I december 2015 presenterades för KBA specifika tekniska lösningar på de dieselmotorer i motorfamiljen EA 189 som berörs av kväveoxidfrågan. Enligt överenskommet har åtgärden nu påbörjats med 2,0 TDI-motorn i Volkswagen Amarok.

Installationen av den nya mjukvaran innebär att Amarok uppfyller de gränsvärden som krävs enligt avgasnormen EU5. Efter omfattande undersökningar har KBA godkänt uppdateringen och även bekräftat att åtgärden inte påverkar bränsleförbrukning, prestanda, koldioxidutsläpp och ljudnivå hos berörda fordon, vilket också hela tiden har varit Volkswagens mål med åtgärden.

En mjukvaruuppdatering är planerad för 1,2-liters, 1,6-liters och 2,0-liters EA189-motorer. Volkswagen börjar med Amarok och kort därefter följer Passat. Under de närmaste månaderna kommer åtgärderna att genomföras på motorerna med 1,2- och 1,6-liters kapacitet. Åtgärdskampanjen för berörda bilar kommer att pågå över 2016.

Att åtgärden skulle vara så kundvänlig som möjligt var en viktig aspekt i utvecklingen av den tekniska lösningen. Åtgärden beräknas ta mindre än en halvtimme att genomföra. På 1,6 litersmotorn ska en så kallad flödesriktare också monteras, och åtgärden inklusive mjukvaruuppdateringen förväntas ta mindre än 45 minuter. De kan utföras vid ordinarie servicetillfälle.

Volkswagen Group Sverige har kontaktat alla berörda kunder. Dessa kommer, som tidigare har meddelats, att hållas skadeslösa.

På den speciella hemsidan www.vwdieselinfo.se finns all information om dieselfrågan samlad.

Volkswagen Group Sverige AB

Bilden: Tyske transportministern Alexander Dobrindt i samspråk med Herbert Diess, chef för märket Volkswagen. Foto: Volkswagen Group Sverige.