Karl Deutsch Nordiska AB introducerar nu en helt ny typ av salthaltsmätare för att snabbt och lätt kunna bestämma förekomsten av vattenlösliga salter på en yta innan målning som annars orsakar korrosion och ett dåligt målningsresultat.

Med Elcometer 130 SSP kan man presentera mätvärden ekvivalenta med ”Bresle metoden”, enligt ISO 8502-9, 4 gånger så snabbt. Genom sin unika mätplatta för konduktiviteten kan man även presentera spridningen av salter på en yta grafisk både i 2D och 3D eller mappa upp ett område som visar salthalten över ett visst område där otillåtna mängder visas med rött.

Instrumentet kan lagra upp till 3500 set av mätvärden i upp till 1000 olika batcher som kan namnges i klartext. Via Bluetooth kan sedan mätvärden föras över till PC eller mobil enhet. Fria programvaror samt appar för såväl IOS som Android är kostnadsfria och kan enkelt laddas ned.

Karl Deutsch Nordiska AB