Synbesiktningen, ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen, presenterar nu statistik som för andra året i rad visar att var sjätte bilist har en synskärpa som är nedsatt med 30 procent eller mer, och är därmed en direkt trafikfara. Ändå svarade 9 av 10 bilister i undersökningen att de ansåg sig ha tillräckligt god syn för att köra bil. 

I början av november genomfördes Synbesiktningen, en undersökning där 2 734 bilister svarade på frågor om syn och bilkörning. 9 av 10 anser att de har tillräckligt bra syn för att köra bil.

När 2 205 av bilisterna väl gjorde ett syntest i en syndator visade det sig att 48 procent behövde glasögon eller linser alternativt andra styrkor på nuvarande synkorrigering. 17 procent hade så stora differenser mellan sin syn- glasögon- eller linsstyrka och den de borde ha att de utgör en direkt trafikfara. De här bilisterna hade 30 procent nedsatt synskärpa eller mer.

Män och kvinnor har lika stort behov av synkorrigering men inställningen till sin syn skiljer sig markant mellan könen. Bara var fjärde kvinna känner sig trygg med att köra i mörker jämfört med närmare varannan man.

Se filmen som ger dig en upplevelse av hur var sjätte bilist ser.

Bilprovningen

Bild/Källa: Bilprovningen