Nästan en fjärdedel av alla nya bilar som tillverkades förra året kan varna en trött förare innan han eller hon orsakar en olycka. Vid en undersökning av Bosch visade det sig att detta är en av de viktigaste funktionerna när det kommer till förarassistanssystem. 72 procent av alla påkörningar bakifrån som leder till personskador skulle kunna undvikas med hjälp av denna funktion. Bosch räknar med att sälja mer än två miljoner videosensorer 2014.

” Förarassistanssystem är ett viktigt steg på vägen mot nollvisionen ”, säger Gerhard Steiger , chef för Bosch ChassisSystems Control Division . Detta mål återspeglas också i Euro NCAP :s nya betygssystem, som är pådrivande i införandet avautomatiska nödbromssystem och körfältsvarnare.

Som en av bilindustrins största leverantörer täcker Bosch hela sortimentet av förarassistanssystem . Vid utvecklingen avABS- och ESP -system, lade företaget grunden tidigt för ett minskat antal trafikolyckor . ESP fungerar också som engrundläggande teknik på vägen till automatiserad körning. Bilar använder sensorer för att gradvis lära sig att ” se” och uppfatta sin omgivning . Bosch har levererat nödvändiga radar- och videosensorer i många år . På senare tid har man också tagit fram kraftfulla datorer som ser till att hjälpsystemen reagerar snabbt och kan tänka lika bra som en förare kan. De sexassistanssystem som används oftast i nya bilar är listade nedan i ordning efter ökande frekvens :

  • ACC och ACC Stop & Go – i 4 procent av alla nya bilar
  • Igenkänning av vägskyltar – i 4 procent av alla nya bilar
  • Körfältsvarnare – i 10 procent av alla nya bilar
  • Automatisk nödbroms – i 11 procent av alla nya bilar
  • Intelligent strålkastarstyrning – i 20 procent av alla nya bilar
  • Reaktion vid trött förare – i 23 procent av alla nya bilar

Bilden: Adaptive cruise control – en sensor i systemet övervakar situationen framför bilen. Illustration: Bosch.

Bosch