Kent och Stefan Månsson är uppvuxna med bilar, så vad var mer naturligt än att starta en bilverkstad tillsammans? Nu är de inne på sitt 23:e år och har inga planer på att trappa ned, snarare tvärtom.

– Det är nu det börjar bli riktigt kul, menar de båda bröderna.

Inne i verkstadslokalen är det ovanligt högt i tak, vilket beror på att byggnaden från början var avsedd för gymnasiets fordonsprogram. Tack vare den generösa takhöjden och de lika stora portarna kan man ta sig an även större fordon.

– Det blir allt fler husbilar, det är en tydlig trend. Men fortfarande dominerar personbilarna, säger Kent Månsson när han får en stund över.

De senaste veckorna har vid vårt besök varit ovanligt hektiska och de har haft fullt upp med att blir klara med kundernas bilar.

Emil Stenmark, Stefan Bernow, Kent Månsson, Daniel Petersson, Stefan Månsson.

Emil Stenmark, Stefan Bernow, Kent Månsson, Daniel Petersson, Stefan Månsson.

Kent och Stefan Månsson (t.h.) har gedigen erfarenhet av bilar.

Kent och Stefan Månsson (t.h.) har gedigen erfarenhet av bilar.

– Att ha mycket att göra är absolut ingen nackdel, men ibland önskar man att det varit jämnare fördelat över året, säger Stefan Månsson som menar att det absolut viktigaste är att ha en nära relation till kunderna.

Verksamheten startades 1984 då man började med en bil- och motorcykelverkstad, och redan från början var ambitionen att försöka locka kunder med relativt nya fordon från märkesverkstäderna.

Stefan Månsson.

Stefan Månsson.

– Vi får ofta hör att vi gör jobbet bättre och billigare. Många kunder upplever att personalen på de stora märkesverkstäderna inte lyssnat på dem, och det kan bero på att det brister i kommunikationen. Den som tar emot bilen är sällan är den som utför servicen eller reparationen, säger Kent Månsson som menar att just detta är de mindre ägarledda företagens verkliga styrka.

När kunderna får se att självaste vd:n är klädd i overall och arbetar ute på verkstadsgolvet uppstår ett förtroende.

– Men sen har vi även den utrustning och de diagnostikverktyg som krävs för att kunna konkurrera med märkesverkstäderna, säger Stefan Månsson som menar att också läget är viktigt.

Lokalen ligger i stort sett granne med Bilprovningen, och dessutom finns det ett flertal andra mindre verkstäder i området. Även om dessa egentligen är konkurrenter finns det ett samarbete som gör att man byter jobb och verktyg med varandra, och det innebär fördelar för alla parter.

Under de år som de varit igång har det varit båda bra och dåliga tider, och mönstret bland kunderna har i stort sett varit detsamma. När den svenska ekonomin ångar på för fullt köper man nya bilar och håller sig till märkesverkstäderna, när sen olika kriser slår till söker man sig till allbilsverkstäder.

Full fart på verkstadsgolvet.

Full fart på verkstadsgolvet.

– Självklart påverkas vi av detta, speciellt om kriserna blir långvariga för då hoppar många över serviceintervallen. Men samtidigt kan vi konstatera att de år som vi tappat omsättning, då har också vår lönsamhet ökat. Det är lite märkligt, men jag tror på att det beror på att när vi har mycket att göra och är stressade, då blir det många arbetsmoment som inte ger några pengar. Så egentligen är det bäst för oss när vi kan ta det lite lugnare, säger Kent Månsson som sedan länge funderat på att anställa en kontorist som får sköta allt det administrativa så att de själva kan fokusera på själva kärnverksamheten.

– Även om vi har varit igång så många år tycker jag att det känns som om allt gått lite väl fort, vi har inte hunnit sätta oss ned och fundera över hur vi ska kunna göra allt pappersarbete mer effektivt och mindre tidskrävande.

I dagsläget är man sex anställda och det är en personalstyrka som de båda bröderna annars anser är alldeles lagom. De har sju liftar och det innebär att det alltid finns en ledig.

Traditionellt har man gjort mycket bromsar och service, men en tydlig trend är att allt fler kunder kommer förbi med nyinköpta bilar för optimering. Verkstaden säljer sedan länge KCR:s boxar och det är en produkt som de är mycket nöjda med.

Verkstaden har tillgång till sju liftar.

Verkstaden har tillgång till sju liftar.

– Vi försöker alltid få respons från dem hur de upplever att optimeringen fungerat. Så gott som alla konstaterar att de fått mer effekt och lägre bränsleförbrukning, ofta har det handlat om så mycket som fem procent.

Text och foto: Peter Fredriksson