Standox har utvecklat en VOC-anpassad primer fyller för personbilsreparationer som kan appliceras direkt på stål- och aluminiumunderlag. Standox VOC Nonstop Primer Surfacer U7580 kan även användas på alla vanligt förekommande plastunderlag genom att man tillsätter Standox VOC Plastic Additive U7590.

Tack vare de speciella produktkvaliteterna som denna primer fyller har kan verkstäderna inte bara minska på sina lager, de kan också eliminera flera moment under arbetsprocessen. Förbehandling med en primer eller vidhäftningsprimer behövs till exempel inte längre, på grund av de goda vidhäftningsegenskaperna och det tjocka filmskiktet hos denna VOC-anpassade primer fyller. Den kan användas som en slipfyller på nya metallreservdelar men kan även appliceras vått-i-vått. Detta betyder att baslacken kan läggas på utan slipning efter en kort avluftningstid på ca 15 minuter. På så sätt bidrar Standox VOC Nonstop Primer Surfacer U7580 till att snabba upp reparationsprocessen i verkstaden.

Standox VOC Nonstop Primer Surfacer U7580 finns tillgänglig nu, i ljusgrått och svart. För mer information, kontakta din Standox partner.

Standox