Underleverantören Labotest lämnade den 12 augusti  in en konkursansökan  mot biltillverkaren Nevs i Trollhättan. Anledningen var en skuld på 150 000 kronor som Nevs hade till företaget.

Ny information medförde att Labotest dagen efter, den 13 augusti, gjorde en annan bedömning av läget.

Labotests vd Håkan Bodin kommenterade vändningen i ett pressmeddelande:

”Vi har i dag fått information av företrädare för National Electric Vehicle Sweden AB (Nevs) om deras planer och diskussioner med tilltänkta samarbetspartners och investerare. Baserat på denna information har vi beslutat att återkalla den av oss inlämnade konkursansökan”.

Samma dag gick även Nevs ut med ett pressmeddelande där man förtydligade situationen:
”Nevs vill förtydliga att bolaget inte är på obestånd. Nevs tillgångar överstiger skulderna, men bolaget har inte tillräckligt med kontanta medel för att idag kunna betala samtliga utestående skulder. Nevs leverantörer kommer att få betalt, men Nevs kan idag inte säga exakt när.

Under sommaren har samtalen om samarbeten med de två större fordonstillverkarna fortsatt och utvecklats i en positiv riktning. Det är en grundlig utvärderingsprocess som fortfarande pågår, och de har inte slutförts än.

Ett beslut om när Nevs kan återstarta produktionen i Trollhättan kommer bolaget att kunna fatta när finansieringen är säkerställd, och när Nevs affärsplan är uppdaterad tillsammans med nya samarbetspartner.

Det företag vars ombud lämnat in en konkursansökan har idag meddelat Nevs att de kommer att dra tillbaka ärendet efter den information de fått om Nevs pågående dialoger”.