Trots utmanande förutsättningar och ett rekordstort investeringsprogram levererade Audi ett övertygande resultat under det första halvåret 2014 med solida nyckeltal. Perioden januari till juni innebar ett nytt försäljningsrekord på 869 355 bilar för den Ingolstadtbaserade biltillverkaren. Med 26,7 miljarder Euro i omsättning och ett rörelseresultat på 2,7 miljarder Euro uppnådde företaget en vinstmarginal på 10 procent.

Vid presskonferensen i München konstaterade Axel Strotbek, CFO Audi AG, “Trots stora utmaningar fortsätter Audi längs den utstakade vägen med högkvalitativ tillväxt”. Många kunder tilltalas av det attraktiva modellprogrammet. Företaget räknar därför med att leverera avsevärt fler än 1,6 miljoner bilar i år, vilket innebär ännu ett år med försäljningsrekord. Under januari-juni levererades 869 355 bilar med de fyra ringarna, vilket var en ökning med 11,4 procent. Jämfört med första halvåret 2013 levererades 50 procent fler nya Audi A3 i år. Samtidigt stod de större modellerna med A6, A7, Q7 och A8 tillsammans för en ökning på 10,1 procent.

Med ökat antal levererade bilar steg även omsättningen till 26,7 miljarder Euro, trots negativa valutaeffekter på 5,8 procent. Som ett resultat av volymtillväxten liksom högre kostnader för forskning och utveckling av ny teknik och nya produkter, ökade försäljningskostnaderna med 8,3 procent till 21,9 miljarder Euro. Samtidigt ökade distributionskostnaderna till 2,4 miljarder Euro. Audikoncernen uppnådde därmed en rörelseresultat för första halvåret 2014 på 2,7 miljarder Euro. Vinstmarginalen på 10 procent för de första sex månaderna var därmed i det övre spannet av det strategiska målet på 8-10 procent.

Axel Strotbek, CFO AUDI AG, “För närvarande tar vi betydande kostnader som kommer att ge avkastning i det längre perspektivet. I slutet av förra året godkände Audi det största investeringsprogrammet i företagets historia. Fram till 2018 kommer totalt ca 22 miljarder Euro investeras i nya modeller, ny teknik och fortsatt utbyggnad av global produktionskapacitet. Under första halvåret 2014 investerade Audi 1,5 miljarder Euro i verksamheten, en ökning med 25 procent jämfört med samma period föregående år.

Under 2014 planerar Audikoncernen att öka inom alla regioner globalt och stärka sin ledande position både i Europa och Kina. Avhängigt de ekonomiska förutsättningarna förväntar sig företaget att kunna presentera en ökad omsättning även för helåret 2014 med en vinstmarginal inom den strategiska målet på åtta till tio procent.

Audi

Foto: Audi TT Coupe
Källa: Audi