Axalta Coating Systems har fått förnyat godkännande av Mazda Europe för Axaltas tre globala varumärken för reparationslackering – Cromax®, Spies Hecker® och Standox®. Det betyder att Axalta är auktoriserad färgleverantör till Mazda-återförsäljare och -verkstäder över hela Europa, i ytterligare två år till.

axaltacoatingsystems.com