Partierna i Stadshuset, såväl inom den styrande borgerliga alliansen som inom oppositionen, tror att parkeringstalen vid nybyggnation kommer att vara lägre på sikt. Vänsterpartiet vill att p-talen ska sänkas nedåt mot 0,1 i vissa lägen och aldrig vara högre än 0,6. Även Folkpartiet och Miljöpartiet funderar kring dessa nivåer.

En undersökning som gjordes av Demoskop i våras visar att Stockholmarna behöver bilen för att klara vardagen. 75 procent av de tillfrågade anser att det är viktigt att det i nya bostadsområden planeras för bilars framkomlighet och parkering. 59 procent anser att det är viktigt att ha kunna ha bil även om man bor i en storstad.

– Bilen är oersättlig för att få livspusslet att gå ihop. Vi behöver smarta parkeringslösningar och en modern stadsplanering som på ett hållbart sätt inkluderar bilen. Undersökningen visar att politikerna i Stadshuset inte har med sig Stockholmarna i denna fråga, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

– Vi är alla resekonsumenter – ”blandare”, dvs vi använder olika transportmedel; bilen, cykeln, eller kollektivtrafiken för olika ändamål. Vi är inte bilister eller cyklister – utan vi nyttjar olika transportmedel under en dag och ibland till och med under en och samma resa, avslutar Bertil Moldén.

Klicka här för länk till BIL Swedens hemsida för att läsa Demoskops undersökning.