– Bilregistreringarna i september ökade med 11,2 procent, vilket är tredje månaden i rad med plussiffror. Även om hänsyn tas till att årets september hade en registreringsdag mer, vilket motsvarar cirka fem procent fler registreringar, så var september en stark månad för nya bilar. Det är en glädjande utveckling och vi tror på en fortsatt positiv bilmarknad under resten av året mot bakgrund av hushållens ökade köpkraft och fortsatt låga räntor, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Trendbrott för lätta lastbilar
– Nyregistreringarna av lätta lastbilar ökade med 7,1 procent, vilket är första månaden sedan december 2011 med plussiffror. Att både personbilar och lätta lastbilar ökar är en positiv konjunktursignal. Ökade inköp av nya fordon är bra både för jobben och tillväxten och för att få en förnyelse av fordonsparken, säger Bertil Moldén.

bilswe_131001

Ökning för personbilar och lätta lastbilar
Under september registrerades 24 388 nya personbilar, vilket är en ökning med 11,2 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-september, har registreringarna minskat med 5,2 %, vilket är helt i linje med vår prognos. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 5,2 % under september till 3 884. Hittills i år har lastbilsregistreringarna minskat med 8,0 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i september med 7,1 % och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 4,0 %. Hittills i år har lätta lastbilar minskat med 6,7 % och tunga lastbilar har minskat med 16,9 %.

60,5 procent dieslar i september
Antalet nyregistrerade dieselbilar minskade med 1,4 % i september. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 60,5 %. September förra året var dieselandelen 68,2 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 62,2 % jämfört med 67,0 % samma period förra året.
Miljöbilar och supermiljöbilar

Pressmeddelandet kommer att kompletteras senare idag (ca kl 10) med nyregistreringar av miljöbilar och supermiljöbilar per modell.

Klicka här för detaljerad information om fordonsregistreringarna i september.