Sverige är tillsammans med Nederländerna det land inom EU som har minskat sina koldioxidutsläpp från nya personbilar mest under perioden 2005-2012. Minskningen är hela 30 procent, visar BIL Swedens nyutkomna årsbok Bilismen i Sverige 2013.

– Den snabba minskningen av nya personbilars koldioxidutsläpp i Sverige är mycket glädjande och förklaras av en kraftigt ökad dieselandel och allt energieffektivare bilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden, i en kommentar till siffrorna.

bilsweden_130917_A

Här är ytterligare några axplock ur årsboken:

Rekordstor världsproduktion av fordon under 2012
Under 2012 tillverkades 84 miljoner personbilar, lastbilar och bussar i hela världen vilket är en uppgång med fem procent jämfört med 2011 och den högsta nivån någonsin, berättar BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2013. Kina, som är den största fordonstillverkande nationen i världen har ökat sin produktion från 2,1 miljoner år 2000 till 19,3 miljoner fordon under 2012. USA var näst störst med 10,4 miljoner och Japan trea med 9,9 miljoner tillverkade fordon under 2012.

bilsweden_130917_B

Över en miljard fordon i hela världen
Det finns 1,1 miljard fordon i hela världen fördelat på 0,8 miljoner personbilar och 0,3 miljoner lastbilar/bussar, enligt BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2013. Nästan vart fjärde fordon finns i USA. I hela Europa finns vart tredje fordon och i Asien drygt vart fjärde fordon. I Sverige finns bara 0,5 procent av världens fordonsbestånd.

Fordonsindustrin en av våra viktigaste exportnäringar
Fordonsindustrin är en av Sveriges största exportnäringar och hade under 2012 ett exportvärde på 124 miljarder kr, vilket motsvarar nästan elva procent av den totala svenska varuexporten, enligt BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2013.

Var fjärde bil är en Volvo
Volvo är den vanligaste personbilen som rullar på de svenska vägarna, enligt BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2013. Av de totalt 4 447 165 personbilarna som fanns i trafik vid det senaste årsskiftet var 1 002 839 Volvo motsvarande 23 procent av alla bilar. Näst vanligast var Volkswagen med 477 786 och som trea kom Saab med 309 463. Sedan följde i storleksordning Toyota, Ford, Audi, Renault, BMW, Peugeot och Opel.

Gotland biltätast i landet
Gotland är sedan flera år det biltätaste länet i Sverige, berättar BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2013. I slutet på 2012 hade Gotland 575 personbilar per 1 000 invånare. På andra plats kommer Dalarna med 557 och Norrbottens län med 548 personbilar per 1 000 invånare. Lägst biltäthet har Stockholms län med 391 personbilar per 1 000 invånare. En viktig förklaring till att biltätheten är högre i glesbygdslänen än i storstadsområdena är att kollektivtrafiken inte är lika utbyggd där som i storstäderna.

bilsweden_130917_C

Klicka här för mer information.