BIL Sweden har nu publicerat sin statistiska årsbok Bilismen i Sverige 2013. Boken innehåller det mesta kring bilar och bilism: Fordonsbeståndet, nyregistreringar, fordonsproduktion, skatter, biltillgång, transportarbete, koldioxidutsläpp nya bilar, körkortsstatistik, internationella översikter mm. I ett inledande avsnitt behandlas BIL Swedens syn på regeringens vision om ” Fossiloberoende fordonsflotta”. Boken finns också in en engelsk upplaga Motor Traffic in Sweden 2013.

Här kan du beställa årsböckerna eller någon av BIL Swedens övriga publikationer.

bilismen-i-sverige-2013