kka-laddning-gbg1

Fler och fler el-drivna fordon färdas på gatorna i Göteborg. Därför bad trafikkontoret KKA att utforma tre laddningsstationer för el-drivna bilar, cyklar, mopeder och lastbilar. Laddningsstationerna har utöver sin praktiska funktion ett symbolvärde för den nya och mer hållbara staden.

Laddningsstationerna finns i tre storlekar, alla med samma formspråk för igenkänning. De är byggda med FSC-certifierat lokalt virke. För en smidig och säker logistik separeras bilarna från cyklar och mopeder genom att de parkeras på en upphöjd ramp. Ett lutande tak mot söder, täckt med solceller, ger skydd för bilarna. Solcellerna beräknas ge större delen av den energi som används för laddning av fordonen.

Eftersom laddning av en bil eller cykel kan ta cirka 15-20 minuter erbjuds det olika aktiviteter för dem som väntar på ett fullt batteri. Det finns en cykelverkstad, ett utomhusgym samt gratis Wi-Fi. Byggnadens mitt öppnar upp till en liten innergård med gräsmatta och en café-paviljong.

kka-laddning-gbg2