stat_130712-1

– Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs elbilar och laddhybrider med koldioxidutsläpp på högst 50 gram per km, har mer än fyrdubblats under det första halvåret i år jämfört med samma period förra året. Men det är en ökning från låga nivåer. Supermiljöbilarnas andel av de totala nybilsregistreringarna hittills i år är 0,6 procent jämfört med 0,1 procent jan-juni förra året. Tre av fyra nyregistrerade supermiljöbilar har registrerats i de tre storstadslänen, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

stat_130712-2

Högst miljöbilsandel i Stockholms län
– Stockholms län har den högsta miljöbilsandelen av nybilsregistreringarna under första halvåret i år. Den skärpta miljöbilsdefinitionen från årsskiftet har inneburit att betydligt färre modeller än tidigare kvalar in som miljöbilar. I riket som helhet är en av tio nya bilar hittills i år en miljöbil enligt den nya miljöbilsdefinitionen jämfört med fyra av tio samma period förra året enligt den gamla definitionen, fortsätter Bertil Moldén.

stat_130712-3

Vanligaste miljöbilen en diesel
– Den vanligaste miljöbilen är en dieselbil. Både i Stockholms län och i riket som helhet är varannan nyregistrerad miljöbil hittills i år en dieselbil. Det är en lägre andel jämfört med den gamla miljöbilsdefinitionen som gällde till och med 2012 då två av tre nya miljöbilar var dieslar, avslutar Bertil Moldén.

Klicka här för detaljerad information.