En besparing på 286.000 ton koldioxid blev resultatet 2012 för samarbetsorganisationen Kneg, Klimatneutrala godstransporter på väg. Resultatet har främst nåtts genom en ökad användning av nya dieselbränslen, med andelar biobränslen på upp till 30 procent.

Knegs insatser under 2012 redovisas i den rapport som överlämnats till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd på Logistik & Transportmässan.

Knegs 15 medlemmar fortsätter att driva utvecklingen framåt mot allt större besparingar av koldioxid från svenska godstransporter på väg. Bland annat genom insatser inom effektivare fordon, effektivare transporter och förnyelsebara bränslen.

– Stolt, men inte nöjd, säger Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar och ordförande i samarbetet Kneg. De klimatpåverkande utsläppen måste minska radikalt och transportsektorn måste bidra. Takten måste öka.

Det finns en väsentlig potential för fortsatta koldioxidbesparingar, men den bromsas ofta av till exempel regleringar, avsaknad av nya affärsmodeller, tillgängliga data för godsflöden eller brist på miljökrav från transportköpare.

– Kneg har identifierat ett antal konkreta åtgärder som visar att det är möjligt att nå vårt mål, en halvering av klimatpåverkan från en typisk svensk godstransport till år 2020, säger Lars Mårtensson. Bland annat genom samdistribution, längre och tyngre fordon, förnyelsebara bränslen, effektivare motorer och hybridisering och minskat luftmotstånd.

Några framgångsrika samarbeten inom Kneg:

  • Nya dieselbränslen: Evolution Diesel och Diesel Bio+ minskar båda koldioxidutsläpp med över 20 procent.
  • Bime trucks: flytande metan och metandieselteknik i lastbilar med potential att minska koldioxidutsläpp med 70 procent i jämförelse med traditionell diselmotor.
  • Clean trucks: etablering av mackar för förnybart lastbilsbränsle och test av nya miljölastbilar. Projektet har under 2012 minskat utsläpp av koldioxid med 980 ton.
  • Hela lasten – halva utsläppet: med smart logistik, ny fordonsteknik och nya bränsle har projektet minskat utsläpp av koldioxid från tunga transporter i centrala Göteborg med över 35 procent per transport.
  • DUO2: utveckling och test av nya fordonskombinationer för längre lastbilar, med en potential på 15 procents mindre koldioxidutsläpp per transporterad volymenhet.

För att Kneg ska nå sitt mål behöver samarbetets utsläppsbesparingar i snitt öka med omkring 26 procent varje år. Sedan 2008 har ökningen varit strax över 20 procent.

– Det är en utmaning, men genom att sprida kunskap och erfarenheter kombinerat med frivilliga initiativ och projekt så är vi övertygade om att takten kan öka, säger Lars Mårtensson. Vägen mot halvering av klimatpåverkan kantas av övertygelse och vilja, styrkan ligger i samarbete.

På Resultatkonferens hösten 2013 – Vägen mot klimatneutrala godstransporter – i Stockholm kommer Kneg belysa vikten av samverkan mellan transportbranschens alla aktörer och att kopiera goda exempel som redan finns idag.