DPR-coagulant-1630-300dpiHälso-, säkerhets- och miljöföreskrifter har stor betydelse för lackeringsindustrin. Lagstiftningen angående avfallshantering uppdateras konstant och behovet att ge stöd åt verkstäder och lackerare har aldrig varit större. De egna grundläggande värderingarna återspeglas i det stöd DuPont Refinish ger till verkstäder och lackerare när det gäller avfallshantering.

De viktigaste miljöfrågorna under lackeringsprocessen handlar om hur man tar hand om avfall och återvinner lösningsmedel. För att se till att detta genomförs på ett lämpligt och lagligt sätt, erbjuder DuPont Refinish lösningar till alla sina verkstäder för att på så sätt bidra till minskad miljöpåverkan.

Hantering av färgavfall
En viktig avfallshanteringsprodukt från DuPont Refinish är 16.30, ett koaguleringsmedel som separerar pigmentrester från spillvattnet, vilket möjliggör säker återvinning av eventuellt kvarvarande vätska. Genom att helt enkelt tillföra pulvret till förorenat vatten och sedan blanda det med hjälp av en mixer under tio minuter kommer lackerarna att se hur de fasta flagorna separeras från vattnet och sjunker. Processen är färdig när avfallsvattnet blivit helt klart. Pigmentrester bör sedan filtreras bort och avlägsnas som kemiskt avfall. Kvarvarande vattnet kan deponeras i enlighet med lokala föreskrifter.

Utbildning är också av avgörande betydelse när det gäller avfallshantering, vilket är orsaken till att DuPont Refinish förbinder sig att stödja verkstäder så de möter lokala och europeiska hälso-, säkerhets- och miljökrav. DuPont Refinish-verkstäder har alla tillgång till information och rådgivning angående hälsa och säkerhet. Detta inkluderar juridiskt och socialt ansvar gentemot anställda och miljön samt de praktiska fördelarna av god praxis.

Mats Edlund, Country Business Manager, Skandinavien säger: “Respekt för miljön är en av våra grundläggande värderingar. Därför strävar DuPont Refinish efter att förse verkstäderna med ännu effektivare produkter, tjänster och rådgivning, så de kan uppfylla standarden för avfallhantering.”

För att få tillgång till säkerhetsblad och tekniska datablad, gå in på www.dupontrefinish.se.