Med I-ART har var och en av de fyra spridarna en integrerad bränsletryckssensor och en liten dator som övervakar insprutningstrycket. Med denna information ser systemet till att den  ideala mängden bränsle insprutas.

Med I-ART har var och en av de fyra spridarna en integrerad bränsletryckssensor och en liten dator som övervakar insprutningstrycket. Med denna information ser systemet till att den ideala mängden bränsle insprutas.

Volvo Car Groups nya motorfamilj VEA, Volvo Engine ­Architecture, lanseras i höst, med den världsunika I-ART-tekniken som bidrar till att minska bränsleförbruk­ningen i de nya dieselmotorerna.

Genom tryckåterkoppling från varje insprutare, istället för den konventionella lösningen med en enda trycksensor, i common rail ger I-ART möjlighet att kontinuerligt övervaka och anpassa bränsleinsprutningen i varje individuell cylinder.

– Att öka commonrail-trycket till exceptionella 2 500 bar och samtidigt införa ­I-ART-tekniken kan beskrivas som det ­andra steget i dieselrevolutionen. Det är ett genombrott jämförbart med när vi uppfann den banbrytande lambdasonden för katalytiska avgasrenare 1976, säger Derek Crabb, vd för Powertrain Engineering inom Volvo Car Group.

Han tillägger: – Varje insprutare har en egen liten dator som övervakar insprutningsprocessen. Utgående från denna information säkerställer det självanpassande I-ART-systemet att den ideala mängden bränsle sprutas in i varje cylinder under varje förbränningscykel.

Mindre och smartare motorer
Kombinationen av högre insprutningstryck och I-ART-teknik ger kunden en motor med bättre bränsleekonomi, betydligt lägre utsläpp och hög uteffekt – och med ett distinkt och kraftfullt ljud.

Volvo Car Group lanserar VEA hösten 2013. Samtidigt lanseras en ny åttastegs auto­matväxellåda som bidrar till bättre köregenskaper och bra bränsleekonomi.

Genom feedback från varje bränsleinjektor ger I-ART möjligheten att kontinuerligt övervaka och anpassa bränsleinsprutning per förbränning i de fyra cylindrarna.

Genom feedback från varje bränsleinjektor ger I-ART möjligheten att kontinuerligt övervaka och anpassa bränsleinsprutning per förbränning i de fyra cylindrarna.

Common rail för diesel och direktinsprutning för bensin är standard i det kommande modulbaserade utbudet av diesel- och bensin­motorer. Turboladdning på flera nivå­er ger flexibilitet för hela spektrumet av motorer, från de extremt bränslesnåla till sportiga kraftpaket med effekt och vrid­moment i överflöd. För att täcka alla kunders behov kommer vissa motorer att ges ytterligare prestanda via elektrifiering eller annan spjutspetsteknik.

– Vi strävar efter att skapa mindre och smartare motorer, med prestanda som kommer att få gamla V8or att framstå som ­dinosaurier. Våra fyrcylindriga motorer preste­rar bättre än konventionella sexor, och de har lägre bränsleförbrukning än dagens fyror. Elektrifiering ovanpå detta kommer att ta oss till effektvärden som annars bara förekommer i konventionella V8or, säger Derek Crabb.

Motorerna byggs vid Volvo Car Groups moderna motorfabrik i Skövde.

Text & Foto: Volvo Car Group