För att undvika dyra reparationer bör man förebygga genom att hälla i den lila flaskan i bränsletanken.

För att undvika dyra reparationer bör man förebygga genom att hälla i den lila flaskan i bränsletanken.

Korta körsträckor, trafik stockningar och stadstrafik är orsaker till att sot bildas som blockerar diesel partikelfiltret. Soten hindrar flödet av avgaser, vilket orsakar effektförlust. Nu har Wynns lösningen. Diesel partikelfilter återställare (DPFR) för verkstäderna samt Diesel partikelfilter rengörare (DPFC) för konsumenter.

Två mycket effektiva tillsatser som rengör och återställer dieselpartikelfiltret från sot, under körning. Du behöver inte lägga tid på att montera av filtret för manuell rengöring. Dieselmotorer avger mycket mer sotpartiklar än motsvarande bensin- och etanolmotorer.

Sot orsakas av ofullständig förbränning av bränsle i motorn som då blandas med avgaserna. Dessa små sotpartiklar är skadliga både för människan och miljön. För att minska utsläpp av dessa skadliga sotpartiklar har fordonstillverkarna monterat partikelfilter på våra dieselbilar. Partikelfilterna samlar upp de skadliga sotpartiklarna och förebygger att de kommer ut i atmosfären. Nackdelen med ett partikelfilter är att det blir igensatt/fullt med sot redan efter 60 – 100 mil. Därför måste det rengöras/återställas regelbundet.

Återställa/rengöra, vadå? 
Ordet återställa innebär att de oförbrända sotpartiklarna i partikelfiltret kommer att förbrännas vid en väldigt hög temperatur (650 grader celcius). Denna höga temperatur kan endast uppnås när bilen körs i hög hastighet över 20 minuter. Detta kallas passiv återställning. Tack vare trafikstockningar och stadskörning kommer bilen varken upp i den hastighet som krävs eller till den temperatur som krävs för att sotpartiklarna automatiskt skall börja förbrännas. I och med detta kommer partikelfiltret att bli igensatt/fullt vilket leder till effektförlust samt kostsam rengöring och i värsta fall byte av partikelfilter.

Wynns DPFR och DPFC

Om man redan har problemet skall man använda den svarta flaskan.

Om man redan har problemet skall man använda den svarta flaskan.

Wynns har speciellt utvecklat dessa två produkter för att återställa/rengöra partikelfilter, både i förebyggande och läkande syfte. En aktiv komponent i dessa två produkter minskar förbränningstemperaturen på sotpartiklarna från 650 grader till 450 grader. Detta innebär att förbränningen av sotpartiklarna sker snabbare och lättare vilket innebär att risken för igensatt partikelfilter minskar radikalt.

Om varningslampan i bilen börjar lysa, som varnar för igensatt filter, kan man med fördel använda Wynns produkt. Det är inte för sent att rädda partikelfiltret. Tillsatsen kommer att göra så att en del av sotpartiklarna i partikelfiltret omedelbart kommer att börja förbrännas, vilket gör att avgaserna börjar strömma genom partikelfiltret som då påbörjar en fullständig rengöringsprocess av partikelfiltret. Denna rengöring sker super snabbt och effektivt.

Häll bara innehållet i flaskan i bränsletanken så sköter tillsatsen resten.

Hur fungerar Wynns tillsats i system som har inbyggt rengöringssystem för dieselpartikelfilter?
Några biltillverkare utrustar sina diesel motorer med en liten tank, innehållande en tillsats som automatiskt tillsätter en vätska för rengöring av partikelfiltret.

Att hälla Wynns tillsats direkt i bilens ordinarie bränsletank kommer inte att ge några som helst problem för bilens egna inbyggda rengöringssystem. Tvärtom så kommer Wynns tillsats att förstärka rengöringen av partikelfiltret.

Fördelar med Wynns DFPR och DFPC

  • Rengör och återställer enkelt ett igensatt diesel partikelfilter utan demontering.
  • Minskar uppbyggnaden av sot i partikelfiltret.
  • Minskar temperaturen då sot börjar förbrännas i partikelfiltret, vilket gör att sotpartiklarna förbränns snabbare.
  • Återställer motorstyrkan.
  • Undviker kostsamma reparationer då partikelfiltret måste rengöras manuellt.
  • Kan användas ihop med bilar med inbyggt rengöringssystem.
  • Super snabbt och effektivt resultat.

www.wynns.se