kth_co2Kimo Instrument presenterar en helt ny koldioxidlogger för långtidsmätningar av komfortklimat i upp till 3 år.

  • Mäter koldioxid, fukt och temperatur
  • Långtidsstabil IR-sensor
  • 2 ställbara larmgränser
  • Upp till 3 år batterilivslängd
  • Rumsmätning eller via slang

KTH-CO2 en kompakt och prisvärd koldioxidlogger som även mäter relativ luftfuktighet och temperatur. Koldioxidloggern har minneskapacitet för 20 000 mätvärden och startas enkelt med en knapptryckning alternativt tidsinställd start. Loggningsintervallet är fritt ställbart. Mätdata tankas snabbt över från logger till PC via USB-gränssnitt.

Loggern kan placeras i rummet för mätning av omgivningens koldioxidkoncentration men det går även att ansluta en slang och ev pump för mätning i specifika utrymmen som ventilationskanaler, klimatkammare m.m.

Det användarvänliga Windows-programmet på svenska ger en tydlig och överskådlig presentation av mätvärdena. Data kan även enkelt överföras till textfil eller Excel, vilket kan vara till nytta om man t.ex skall skicka mätdata via E-post. Loggern kan även visa mätdata i realtid genom online-mätning.

KTH-CO2 har en batterilivslängd på 3 år (vid loggintervall 15 minuter och 20 °C) Tack vare det statiska minnet behåller koldioxidloggern informationen även om batteriet laddats ur.

För priser och mer tekniska data se Kimos hemsida