BIL Sweden publicerar idag en konjunkturbedömning för personbilar, lastbilar och bussar. Av rapporten framgår bland annat följande:

• BIL Swedens prognos för 2012 om 270 000 nya personbilar och 41 000 lätta lastbilar ligger fast. Under 2011 nyregistrerades 305 000 personbilar och 46 000 lätta lastbilar.

• Fordonsindustrin är en av våra viktigaste exportnäringar och svarade för ca tolv procent av den totala svenska varuexporten under 2011. Under det första halvåret 2012 sjönk fordonsindustrins exportvärde med sju procent som en följd av en vikande internationell konjunktur.

• Bilhandelns försäljning av högst tio år gamla begagnade bilar ökade med fyra procent under januari-september i år. Bilhandeln har ökat sin andel av den totala begagnatmarknaden, inklusive försäljning mellan privatpersoner, både under förra året och hittills i år.

• Antalet nyregistrerade el- och laddhybrider januari-september i år var 815 st, varav 603 personbilar och 212 lätta lastbilar.

• Trots en ökad utskrotning under senare år är fyra av tio personbilar i Sverige äldre än tio år. Sverige har den fjärde äldsta bilparken inom EU15, efter Finland, Grekland och Portugal.

• Registreringarna av både personbilar och lastbilar har januari-augusti i år minskat något mer i Sverige jämfört med EU27. Inom EU är bilden splittrad med över 40-procentiga nedgångar av personbilsregistreringarna i Grekland och Portugal samtidigt som det är uppgångar i bl.a. Storbritannien och Polen.

– Vår prognos för i år på 270 000 nya personbilar och 41 000 lätta lastbilar ligger fast. Registreringarna hittills i år ligger i linje med vår prognos och 2012 ser ut att bli ett ganska bra bilår trots finansiell oro och eurokris. Personbilsprognosen ligger på samma nivå som genomsnittet för de senaste tio åren och lätta lastbilsprognosen är den tredje högsta siffran någonsin, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

– Även om det just nu rullar på ganska bra på bilmarknaden, finns det anledning att noga bevaka utvecklingen framöver mot bakgrund av det ökade antalet varsel på arbetsmarknaden, som skapar en osäkerhet hos hushållen, fortsätter Bertil Moldén.

– För att ta bort den osäkerhet som råder på den viktiga tjänstebilsmarknaden borde regeringen snarast ge besked om att nuvarande nedsättningsregler för förmånsbeskattningen av gasbilar och el/laddhybrider förlängs från och med 2014, avslutar Bertil Moldén.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet