BoV_614_Omslag1Mycket verkstad, lite snack – allt för branschen!

Tidningen Bil & Verkstad distribueras till Sveriges samtliga verkstäder för person- och lastbilar, bilel, bilelektronik, däckservice, bensinstationer, bilförsäljare samt detaljhandel för bildelar och tillbehör, med flera! Vi bjuder på intressanta reportage från bilverkstäder, biltester, personintervjuver, produktnyheter, nostalgi och andra nyheter!

Rabatter: Vid samtidig bokning: 10% vid 2 införande, 20% vid 3 och 30% vid 4. Moms tillkommer på samtliga priser, reklamskatt ingår.

Upplaga: TS-kontrollerad upplaga på 33.300 (varav digital publ. 16.400).

Annonslämning:
www.svenskamedia.se/annons

Ladda hem:
Utgivningsplan och prislista


Download publication plan