BoV_614_Omslag1Tidningen distribueras till Sveriges samtliga verkstäder för person- och lastbilar, bilel, bilelektronik, däckservice, bensinstationer, bilförsäljare samt detaljhandel för bildelar och tillbehör, med flera!

Rabatter: Vid samtidig bokning: 10% vid 2 införande, 20% vid 3 och 30% vid 4. Moms tillkommer på samtliga priser, reklamskatt ingår.

Upplaga: TS-kontrollerad upplaga på 33.500 (varav digital publ. 16.700).

Teknisk info: Tidningen produceras digitalt varför de flesta på marknaden förekommande digitala media kan användas som bärare av annonsmaterial.

Annonslämning:
www.svenskamedia.se/annons

Ladda hem:
Utgivningsplan och prislista