arealshot

Stockholm är den värst trafikdrabbade staden i Norden och tolfte värst i Europa. Göteborg återfinns på 43:e plats, Uppsala på 50:e plats och Malmö på 57:e. Moskva toppar listan och en genomsnittlig bilpendlare där tillbringar hela 127 timmar extra timmar i bilen per år. Det visar TomToms rapport om trafiksituationen för helåret 2012 i europeiska städer. 

Stockholm, 4 april 2012 – TomTom, världens ledande leverantör av positionerings- och navigeringslösningar, släpper nu sin årsrapport ”Congestion Index”. Rapporten analyserar trafiken i ett antal större städer i Europa och baseras på faktisk hastighetsdata – sex biljoner datamätningar – och jämför trafikflödet under 2012 med 2011. TomToms rapport visar även hur mycket extra tid svenska, nordiska och europeiska bilister tillbringar i trafiken och vilka tider och dagar som är värst respektive bäst.

Moskva var under 2012 den klart mest trafikdrabbade staden i Europa med ett index på 66 %, vilket innebär att restiderna var i genomsnitt* 66 % längre jämfört med restiderna när trafiken flyter fritt, så kallad ”free flow. Under rusningstrafiken på eftermiddagen var restiderna hela 138 % längre, och en Moskvabo som pendlar minst 30 minuter med bil om dagen tillbringar hela 127 timmar extra restid i bilen på ett år. På topplistan över städer med sämst trafiksituation i Europa följs Moskva av Istanbul, Warszawa, Marseille och Palermo. Stockholm var värst i Norden och kom totalt sett på tolfte plats, medan Göteborg kom på 43:e, Uppsala på 50:e och Malmö på 57:e plats.

En stockholmare som pendlar med bil minst 30 minuter om dagen tillbringar 90 timmar extra i bilen om året på grund av trög trafik – d.v.s. mer än två arbetsveckor om året. Stockholm var den tolfte mest trafikdrabbade staden i Europa under 2012 och värst i Norden. Restiderna i Stockholm var i genomsnitt* 28 % längre jämfört med restiderna när trafiken flyter fritt (”free flow”) och under rusningstrafik fördröjs varje restimma med 39 minuter. Det var mest trögrörlig trafik på måndag morgon och fredag eftermiddag och minst trögrörligt på måndag eftermiddag och fredag morgon.

En göteborgare som pendlar med bil minst 30 minuter om dagen tillbringar 67 timmar extra i bilen om året på grund av trög trafik. Restiderna i Göteborg var i genomsnitt* 19 % längre jämfört med ”free flow” och under rusningstrafik fördröjs varje restimma med 25 minuter. Göteborg var den 43:e mest trafikdrabbade staden i Europa och tredje värst i Norden. Det var mest trögrörlig trafik tisdag morgon och torsdag eftermiddag och minst trögrörligt fredag morgon och tisdag kväll.

En malmöbo som pendlar med bil minst 30 minuter om dagen tillbringar 30 timmar extra i bilen om året på grund av trög trafik. Restiderna i Malmö var i genomsnitt* endast 10 % längre jämfört med ”free flow” och under rusningstrafik fördröjs varje restimma med 9 minuter. Malmö var den 57:e mest trafikdrabbade staden i Europa – vilket gör Malmö till en av städerna med bäst trafiksituation i både Norden och Europa. Det var mest trögrörlig trafik måndag morgon och måndag kväll och minst trögrörlig trafik fredag morgon och fredag kväll.

En uppsalabo som pendlar med bil minst 30 minuter om dagen tillbringar 48 timmar extra i bilen om året på grund av trögrörlig trafik. Restiderna i Uppsala var i genomsnitt* 16 % längre jämfört med ”free flow” och under rusningstrafik fördröjs varje restimma med 16 minuter. Uppsala var den 50:e mest trafikdrabbade staden i Europa och den tionde värsta i Norden. Det var mest trögrörlig trafik torsdag morgon och torsdag kväll och minst trögrörlig trafik fredag morgon och måndag kväll.

– När vi kombinerar vår databas med detaljerad trafikinformation i realtid med vår navigeringsteknik kan vi guida förare runt trafikstockningar via en snabbare rutt. Om bara en procent av förarna tar en annan och snabbare rutt kommer kapaciteten för hela vägnätet att öka – vilket gynnar samtliga förare liksom samhället och miljön, säger Oscar Otteborn, Nordenchef på TomTom.

Det totala genomsnittet för trafiken i samtliga undersökta städer i Europa visade ett trafikstockningsindex om 24 %, vilket innebär att restiderna tog i genomsnitt 24 % längre än när trafiken flyter fritt.

Topplista från TomToms Congestion Index

De mest trafikdrabbade städerna i Norden, utifrån genomsnittlig trafikstockningsnivå, under helåret 2012:
1. Stockholm, 28 %
2. Oslo, 23 %
3. Göteborg, 19 %
4. Århus, 21,2 %
5. Stavanger, 20 %
6. Turku 18,6 %
7. Köpenhamn, 17 %
8. Bergen, 15,3 %
9. Helsingfors, 17,6 %
10. Uppsala, 16 %
11. Trondheim, 15 %
12. Odense, 10,8 %
13. Malmö, 10 %
14. Tammerfors, 9,1 %

De mest trafikdrabbade städerna i Europa, utifrån genomsnittlig trafikstockningsnivå, under helåret 2012:
1. Moskva, 66 %
2. Istanbul, 55 %
3. Warzava, 42 %
4. Marseille, 40 %
5. Palermo, 39 %
6. Stuttgart, 33 %
7. Paris, 33 %
8. Rom, 33 %
9. Hamburg, 32 %
10. Bryssel, 30 %
11. Dublin, 29 %
12. Stockholm, 28 %

*Genomsnittlig extra tid för samtliga resor, under hela dygnet och alla dagar under 2012.