certifikat-storMiPeCorp AB som har agenturen för Baotian och Kymco ATV, motorcyklar och mopeder i Sverige utökar nu sitt samarbete med Midland Oil med certifierad återvinning, så kallad re-genering, av verkstadskundernas spillolja.

Miljöcertifieringen innebär att Midland och Mipecorp via Stena Recycling samlar in verkstadskundernas spillolja för återvinning till nya basoljor istället för förbränning som traditionellt är alternativet i Sverige. Mipecorps verkstadskunder höjer sin miljöprofilering genom skriftlig certifiering i samarbetet med Midland och Stena Recycling.

– För våra Baotian och Kymco servicekunder ger miljöcertifieringen alla som servar sin ATV, motorcykel eller moped hos certifierad verkstad ett aktivt bidrag till en bättre miljö utan några extra kostnader, säger Mikael Klingberg, vd för MiPeCorp AB.

Re-generering av spillolja baseras på ett livscykelsynsätt, att avfallet blir ny produkt och kan leva vidare, vilket ligger i linje med både ett hållbart klimat och EU-direktiv. För nuvarande använder Midland och Stena Recycling raffinaderier i Tyskland.

– Det har varit en ledstjärna för Midland som första oljemärke i branschen inom re-generering år 2004, säger Jonas Udd, vd Midland AB. De re-genererade basoljorna håller idag inte den höga kvalitet vi behöver för Midlands produktion av nya oljor, men som nya basoljor för enklare hydrauloljor och basoljor för plast och asfalt reducerar de CO2-utsläppen med ungefär 2,9 kilo per liter spillolja, jämfört med om man förbränner spilloljan som eldningsolja, säger han.

Midland är ett ledande oljemärke i Europa, specialiserat på premiumoljor för marknadens högsta krav. Midlands Schweiziska grundare startade år 1880. Oljemärket marknadsför Sveriges längsta motorgaranti, 5 år eller 4 000 mil för ATV, MC, Moped och Scooter via Mipecorps agenturer för Baotian och Kymco.