LED arbetsbelysning, Arbetsbelysning Volvo BM lampa och Det första LED-varningsljuset från Federal Signal.

LED arbetsbelysning, Arbetsbelysning Volvo BM lampa och Det första LED-varningsljuset från Federal Signal.

hba25HBA Fordonsteknik AB, i dagligt tal kallat HBA, firar 25 år i branschen. HBA startade verksamheten 1988 med en produktlinje, arbetsljus från franska Auteroche (idag ABL Lights). Med åren ökade försäljningen, företaget växte sig större och kan nu stoltsera med ett brett sortiment innehållande förutom belysning, även varningsljus ljusramper, Back-TV och fordonselektriska komponenter. De senaste åren har HBA framgångsrikt lanserat ett stort antal nya produkter, många med lysdioder och avancerad elektronik.

HBA omsätter idag ca 50 miljoner per år och är 16 anställda. I företaget finns mycket tekniskt kunnande och det är viktigt för HBA att ha väl fungerande rutiner för hantering av order, leveranser och support. Målet är att det skall vara enkelt och roligt att vara kund hos HBA! Satsningen och fokus ligger på personlig service, ansvar och kvalitet.

www.hba.nu