DURON_UHP_JUGDuron UHP 10W-40 är speciellt formulerad för europeiska dieselmotorer. Likt samtliga Duron Dieselmotoroljor, är den tillverkad med 99,9% ren basolja och speciellt formulerad för att erbjuda bättre tekniska egenskaper. Nyligen utförda jämförelsetester visar att Duron UHP 10W-40 inte bara möter eller överträffar ACEA’s specifikationer, den överträffar även större europeiska tillverkares standarder med så mycket som 50%.*

Duron UHP 10W-40 är en “Low SAPS” olja (sulfataska, fosfor, svavel) som vida överträffar standarderna enlig ACEA E6. Med ledande OEM godkännande, möter Duron UHP 10W-40 de senaste europeiska emissionskraven enligt Euro IV och V i fordon med eller utan efterbehandlande avgassystem såsom EGR (Exhaust Gas Regulation), DPF (Diesel Particulate Filter) and SCR (Selective Catalytic Reduction).

* Baserat på resultat från OM 646 LA Test.

www.canadianoil.se