Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) som Motormännens tidning Motor har granskat. Andelen kvinnor som blir tagna av polisen för misstanke om rattfylleri eller grovt rattfylleri har ökat.

I mitten av 1970- talet var cirka 3 – 4 procent av de misstänkta rattfylleristerna kvinnor, enligt statistiken. 2009 – 2011 har det ökat till 11 procent kvinnor. Under de senaste åren har gruppen yngre kvinnor av misstänkta rattfyllerister ökat mest. Av statistiken framgår också att det är stora regionala skillnader i hur vanligt brottet är bland kvinnor. Störst andel kvinnor har Jämtlands län enligt statistiken. Se hela listan längre ner.

– Det är en mycket allvarlig utveckling som stämmer med förändrade alkoholvanor i samhället i stort. De som blir tagna av polisen är enbart toppen av ett isberg. Vi skulle vilja se att polisen gjorde fler nykterhetskontroller av bilister och yrkesförare. Det skulle öka trafiksäkerheten, säger Maria Spetz vd på Motormännen.

Under perioden 2008–2011dömdes i genomsnitt 8 190 personer per år för rattfylleri (alkohol eller narkotika) och 4 870 personer för grovt rattfylleri. Den vanligaste påföljden för rattfylleribrott var strafföreläggande (74 procent), det vill säga böter utfärdade av åklagare. Den näst vanligaste, 22 procent, var böter utfärdade av domstol. Den vanligaste påföljden för grovt rattfylleri under åren 2008–2011 var fängelse (50 procent). Den genomsnittliga strafftiden var två månader.

– Idag är risken att bli att bli stoppad i en poliskontroll minimal. För att minska rattfylleri och rattonykterhet måste den synliga polisövervakningen öka och bli mer effektiv, oförutsägbar, svår att undvika samt spridd över hela vägnätet, säger Maria Spetz.

Anledningen till att kvinnor ökar sin andel bland de misstänkta rattfylleristerna kan vara många. Idag kör kvinnor bil i större utsträckning än för exempelvis 30 – 40 år sedan. Kvinnorna har också ett alkoholbeteende som mer liknar männens.

– För att komma till rätta med alkoholproblemet i trafiken så måste antalet utandningsprover i poliskontroller öka, fler som åker fast för upprepat rattfylleri bör dömas att använda alkolås och i de värsta fallen av återfallsrattfylleri bör bilen beslagtas. Dessutom borde fler människor tipsa polisen om bilister som kör berusade för att skydda övriga trafikanter, avslutar Maria Spetz.

Här körde flest kvinnor fulla per 100 00 invånare mellan 2009–2011

 • Jämtland 146
 • Västernorrland 130
 • Halland 125
 • Gotland 124
 • Värmland 120
 • Norrbotten 116
 • Kalmar län 113
 • Södermanland 107
 • Örebro län 101
 • Kronoberg 100
 • Västmanland 100
 • Dalarna 98
 • Uppsala 94
 • Västerbotten 94
 • Västra Götaland 93
 • Stockholms län 89
 • Skåne län 85
 • Gävleborg 82
 • Blekinge 73
 • Jönköpings län 68
 • Östergötland 68

Källa: BRÅ:s statistik