Daimler AG, Ford Motor Company och Nissan Motor Co., Ltd har undertecknat ett unikt trepartsavtal för att skynda på den kommersiella utvecklingen av tekniken för bränslecellsfordon (FCEV; fuel cell electric vehicle).

Syftet med samarbetet är att man tillsammans ska utveckla ett system för bränslecellsdrivna elbilar, samtidigt som man begränsar varje bolags investering i den nya tekniken. Vart och ett av företagen kommer att investera lika mycket i projektet. Strategin – som går ut på att så mycket som möjligt samarbeta kring den tekniska utvecklingen och dra fördel av projektets storlek – är tänkt att leda fram till världens första överkomliga bränslecellsfordon redan 2017.

Tillsammans har Daimler, Ford och Nissan mer än 60 års erfarenhet av att utveckla den här typen av fordon. Dessa bilar har testkörts i mer än 1 miljon mil av kunder och i olika uppvisningsprojekt. Parterna planerar att gemensamt utveckla en bränslecellsstack och ett bränslecellssystem som sedan kan användas när varje bolag presenterar sina unikt utformade modeller under separata varumärken. En sak som de nya modellerna har gemensamt är att de inte släpper ut någon koldioxid.
Avtalet skickar en tydlig signal till leverantörer, politiker och fordonsbransch att det nu är dags att vidareutveckla tankställen och annan infrastruktur för vätgas så att bilarna verkligen kan säljas i stora volymer.

Bränslecellsfordonen drivs av vätgas och syre och släpper bara ut vattenånga under körningen. De kompletterar dagens batteridrivna fordon och förstärker utbudet av transportlösningar som har noll utsläpp.

”Bränslecellsdrivna elbilar är det naturliga komplementet till dagens batteribilar nu när fordonsbranschens intresse för miljömässigt hållbara transporter ökar”, säger Mitsuhiko Yamashita, som sitter i ledningsgruppen för Nissan och ansvarar för forskning och utveckling. ”I framtiden kommer vi att kunna tillmötesgå många kunders behov genom att erbjuda avgasfria fordon som antingen är bränslecells- eller batteridrivna.”

”Vi är övertygade om att bränslecellsdrivna elbilar kommer att spela en viktig roll för framtidens transporter utan utsläpp. Tack vara all tre parters starka engagemang kan vi nu satsa mer på bränslecellteknik. Samarbetet innebär att vi kan göra bränslecellsdrivna elbilar tillgängliga för många kunder världen runt”, säger Thomas Weber, som sitter i ledningsgruppen för Daimler AG, ansvarar för koncernens forskning och för utvecklingen av fordon inom Mercedes-Benz.

”Genom att arbeta tillsammans kan vi föra ut den här tekniken till marknaden och erbjuda produkten som är mer överkomliga för kunderna”, säger Raj Nair, globalt forskningsansvarig på Ford Motor Company. ”Vi kommer alla att gynnas av samarbetet, eftersom den lösning vi tar fram blir bättre än något som de ingående bolagen hade kunnat göra på egen hand.”

Arbetet med den tekniska utvecklingen av bränslecellsstacken och bränslecellssystemet kommer att göras tillsammans av de tre företagen på olika platser i världen. Parterna undersöker också samarbetsmöjligheter kring övriga komponenter för att få fram ytterligare synergivinster.

Det unika samarbetet omfattar tre världsdelar och tre företag som tillsammans ska ta fram globala specifikationer och komponentstandarder, något som krävs för att man ska kunna dra ekonomiska fördelar av projektets storlek.

Så här fungerar bränslecellsdrivna elfordon
I likhet med dagens batteridrivna elbilar är bränslecellsfordonen effektivare än vanliga bilar och använder andra bränslekällor än olja.

Elektriciteten produceras i en bränslecellsstack med hjälp av en elektrokemisk reaktion mellan vätgas, som lagras i en specialbyggd högtryckstank i bilen – och syre från luften. De enda biprodukterna är vattenånga och värme.