Särö Svagström AB presenterar nu A600 som gör det möjligt att till ett rimligt pris mäta dieselbilar enkelt & smidigt, via bluetooth läser man av mätvärdena på den tydliga displayen och lika enkelt skrivs testvärdena ut till den trådlösa printern.

Var i verkstaden du vill utföra mätningen bestämmer du själv. A600 är tack vare sitt kraftiga inbyggda batteri helt portabel i upp till 3 timmar och efter varje utförd test genomför instrumentet automatiskt nollställning & kalibrering.

A600 är mycket lättskött och användarvänlig, instruktioner på svenska i displayen vägleder enkelt användaren genom testen och A600 kräver ett minimum av underhåll.

http://www.tpms-swe.se/