Försäljningen av drivmedel minskade med ca 26 tusen kubikmeter i november jämfört med samma månad 2011. Den stora förloraren är bensin som minskade med ca 31 tusen kubikmeter. Dieselförsäljningen gick upp något medan försäljningen av etanolbränslet E85 sjönk något. Allt enligt preliminära siffror från SPBI.

Försäljningen av bensin minskade rejält i november och uppgick till ca 290 100 kubikmeter, en minskning med ca 31 800 eller ca 9,8 % jämfört med november 2011. Den ackumulerade försäljningen uppgick till ca 3 586 700 kubikmeter en minskning med ca 319 800 kubikmeter eller ca 8,2 %.

– En minskning med nära 10 % under november månad är en av de största minskningarna i en enskild månad, säger Ulf Svahn vd för SPBI.

Dieselförsäljningen i november ökade något och slutade på ca 454 100 kubikmeter. Uppgången mot november 2011 blev ca 7 900 eller ca 1,8 %. Ackumulerat uppgick försäljningen till till ca 4 860 900 kubikmeter, en liten minskning på ca 26 800 kubikmeter eller ca 0,6 %.

November månads försäljning av etanolbränslet E85 blev ca 13 300 kubikmeter en minskning mot november månad 2011 med ca 2 000 kubikmeter eller ca 13 %. Den ackumulerade försäljningen till och med november uppgick till 209 100 kubikmeter, en uppgång med ca 1 600 kubikmeter eller ca 0,8 %. Försäljningen mellan oktober och november månad 2012 sjönk med med ca 5 000 kubikmeter eller ca 28 %.

– November är den första månaden under året då E85-bränslet är dyrare än bensin för konsumenten. Försäljningen följer det mönster som vi tidigare sett med sjunkande volymer när E85 blir dyrare, säger Ulf Svahn vidare.

Försäljningen av eldningsolja uppgick till 71 600 kubikmeter under november månad, vilket är en liten minskning på ca 6 400 kubikmeter eller ca 8,2 % jämfört med samma månad 2011. Ackumulerat innebär detta att minskningen av eldningsoljeanvändningen fortsätter och försäljningen av eldningsolja under årets elva första månader blev 712 100 kubikmeter, en minskning med ca 46 000 eller ca 6 %.