VBG:s världsnyhet MechMatic rengör och smörjer med luft och oljedimma lastbilens koppling helt automatiskt under körning vilket ger förmåner för både föraren, åkaren och miljön.

VBG lanserar nu en världsnyhet som skall säkerställa att kopplingen alltid fungerar som den ska, och att den viktiga underhållstillsynen blir gjord regelbundet. Det innovativa systemet MechMatic erbjuder automatisk rengöring och smörjning av lastbilens koppling under tiden man kör, vilket enligt tillverkaren är till gagn för både föraren och åkaren.
– Det är självklart att man som förare får en bättre arbetsmiljö när man slipper oroa sig för underhåll av kopplingen, inte minst under vinterhalvåret. Det enda man behöver göra är att byta ut den tomma burken VBG Mekolja mot en ny med jämna mellanrum. Samtidigt kommer åkaren uppskatta den förbättrade driftekonomin, säger Gunnar Nyvaller på VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB.

Förbättrad driftsekonomi och minskad miljöpåverkan
MechMatic innebär förutom mindre arbete för föraren, även ökad driftsäkerhet, lättare tillkoppling, minskade servicekostnader samt ökad livslängd för kopplingen. Med regelbundna luftstötar håller MechMatic kopplingsmekanismen ren vilket minskar behovet av smörjmedel jämfört med traditionell smörjning. Oljan kan därför sprutas in i form av tunn oljedimma, vilket enligt Gunnar Nyvaller är positivt både för driftekonomin och för miljön.
– Eftersom MechMatic blåser rent kopplingsmekanismen med luft regelbundet och oljan tillförs i form av tunn oljedimma minskar behovet av smörjning. Underhållet utförs också automatiskt under pågående körning vilket sparar dyrbar tid och minskar underhållskostnaderna. MechMatic innebär därför en vinst för både plånboken och miljön, förklarar han.

Avancerad teknik men enkelt montage och anslutning
MechMatic passar samtliga VBG-kopplingar och är lätt att montera. – Man ansluter enkelt el, matarluft och sätter in en burk vanlig VBG Mekolja. Sedan är det bara att köra. Var 6:e drifttimma skickar MechMatic iväg en rejäl luftstöt på 8 bar som rengör kopplingsmekanismen ordentligt. Och var 24:e drifttimma kompletteras luftstöten genom att en tunn oljedimma skickas in i mekanismen. På så sätt hålls kopplingen alltid ren och välsmord, säger Gunnar Nyvaller.
MechMatic är konstruerad med styrreläer som säkerställer tillförsel av luft och oljedimma regelbundet, en tålig förbindelseslang som leder luft och oljedimma till kopplingens mekanism, och en hållare for oljeburken som lösgörs med ett enkelt handgrepp. Det är därmed enkelt för föraren att byta till en ny burk av VBG Mekolja. – En grön indikatorlampa lyser så länge MechMatic har ström och fungerar som den ska. Efter 3 000 drifttimmar signalerar en röd lampa att oljan håller på att ta slut. Då byter föraren snabbt och enkelt ut den tomma burken mot en ny burk VBG Mekolja. En burk beräknas räcka till ca 125 underhållstillfällen eller 250 dagar vid 12 timmers daglig drift, förklarar Gunnar Nyvaller.

Omfattande fältprov
I likhet med andra produktnyheter från VBG har MechMatic genomgått omfattande fältprov före lanseringen. Enligt tillverkaren har den praktiska provningen lett till mycket positiv feedback från de deltagande förare och åkerier. – Det är väldigt skönt att slippa det smutsiga jobbet med att smörja kopplingen, berättar Andreas Salbom på Lind Åkeri i Trollhättan som är en bland många fältprovsförare.