Autopedia är en tjänst där du kan kolla upp hur nöjda nybilsköpare är med sitt bilköp. Här kan du få reda på hur bemötandet från stället där bilen köptes var och hur den nya ägaren upplever sin nya bil.

De som har registerat sig att de vill svara på frågor får sex veckor efter bilköpet fler frågor om hur nöjda de är med sin bil. 22.500 personer har hittills bidragit med sina svar och det har nu gått sex månader sedan sajten drog igång. Autopedia har nu kunnat ta fram till exempel vilken bilmodell som köparna är allra nöjdast med och vilken de tycker är roligast att köra.

www.autopedia.se