LeasePlans årliga Tjänstebilsbarometer visar att Volvo fortfarande är det populäraste bilmärket bland landets tjänstebilsförare, med 36 procent av marknaden. På andra plats kommer Volkswagen, som tjänat mest på SAAB:s nedgång.

Den årliga Tjänstebilsbarometern genomförs på uppdrag av Sveriges största bilägare LeasePlan. 4 958 tjänstebilsförare har besvarat en enkät bestående av ca 60 frågor.

Volvo fortsätter att dominera tjänstebilsmarknaden, hela 36 procent av de som deltar i undersökningen kör idag Volvo. Även Volkswagen går starkt framåt och närmar sig en andel på 25 procent. BMW har vuxit med ca 100 procent på tre år, och har nu 8 procent av marknaden, men det är Skoda som växer snabbast och har nu passerat bl a Toyota.

– Vi uppfattar att många av de Saabägare som ska byta bil helst väljer någon Volkswagenmodell snarare än Volvo, säger Fred Göransson.

Resultaten i LeasePlans Tjänstebilsbarometer visar också på några tydliga trender:

  • Etanolbilens framtid ser dyster ut, enbart 5 procent av tjänstebilsförarna säger sig vilja ha en sådan.
  • Hälften av de tillfrågade kan tänkta sig att köra en elbil, men av dessa vill nio av tio ha en räckvidd långt över de 12-16 mil/laddning som dagens modeller erbjuder.
  • Två av tre förstår inte regeringens nya miljöbilsdefinition och tre av fyra känner inte till hur den nya Supermiljöbilspremien är konstruerad.

– Skattelättnader och premier är viktiga styrinstrument för att kunna uppfylla de svenska miljömålen på minskade koldioxidutsläpp, säger Fred Göransson. Våra förares osäkerhet om vad som gäller visar på behovet en tydlig långsiktig miljöbilsdefinition. 21 november tog riksdagen nya beslut i frågan, och vi kräver att det nya regelverket ska ligga fast under överskådlig tid. Det är en förutsättning för att vi och våra förare ska kunna göra långsiktiga miljöval.