VBG:s nya dragbalksprogram, CMS, består av fordonsanpassade totallösningar för alla behov. Samtliga produkter är ECE-godkända och kan också levereras färdigmonterade för helfordonsgodkännande.

Påbyggarna måste uppfylla utrymmeskraven i kombination med kraven på typgodkända produkter och komponenter. Samtidigt levererar lastbilstillverkarna i större uträckning färdighålade bilramar som inte tillåter ytterligare borrning. Tillsammans med en ökat intresse för 25,25 meter kombination är det bakgrunden till VBG:s nya dragbalksprogram, CMS, som består av lösningar för alla typer av släpvagnsfordon. – I sortimentet ingår både balkar för yttre och inre montage och balkar som monteras centralt i bilramen eller undermonteras med hjälp av gavelsatser. Dessutom erbjuder vi helt färdigmonterada enheter som gör påbyggnadsarbetet ännu mer enkelt och kostnadseffektivt, förklarar Gunnar Nyvaller på VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB som nu introducerar en serie av nya, innovativa dragbalksprodukter.

Fordonsanpassada totallösningar
CMS 63V är en fordonsanpassad dragbalk med skruvad/nitad design som gör den lätt att bygga in i chassit. Den levereras färdigmonterad och finns även utrustad med fäste för något av VBG:s underkörningsskydd. Dragbalken är designat för lastbilar med kort överhäng, exempelvis tippbilar, där utrymmet inte räcker till för en gavelplåt och montage utvändigt bilramen. Därför är istället valt en teknik med tvärbalkar invändigt ramen.
CMS DBI är ett dragbalkssystem för inre montage som ger en kopplingsplacering nära lastbilens bakaxel när krav föreligger om en framflyttad och lågt monterad koppling. Detta möjliggör kort avstånd mellan lastbil och släpfordon. Design med skruvförband och minimalt med svetsning ger en dynamisk, flexibel konstruktion vilket avsevärt förenklar påbyggnationen. Med hjälp av mellanlägg kan balken anpassas till i stort sett alla modeller. CMS DBI används när det finns mycket begränsat utrymme pga. luftfjädringsbälgar och önskemål om en montering mycket nära lastbilens bakaxel. Monteringshöjden är betydligt lägre än övriga balkmodeller då det är enda chansen att möjliggöra vertikala vinkelutslag av dragstången.

Nya möjligheter för tunga släpfordon och road trains
CMS-TRAILER är ett invändigt monterat dragbalksystem avsedd för semitrailer – i första hand för 25,25 m långa fordon. Det består av alternativa tvärbalkar, gavelplåtar och mellanlägg som monteras samman med skruvförband till olika kombinationer. Trailerbalken kommer att levereras i delar eller färdigmonterad och i längder från 980 till 1 300 mm.
CMS-TRAILER kompletteras med dragbalken DB 75V-2 för utvändig gavelmontering, som kräver mindre utrymme och därmed möjliggör alternativ placering i längdriktningen vid montering i gavelsats för undermontage. Den levereras med skruvsatsmoduler med olika skruvlängd, för att passa olika godstjocklekar och balkkombinationer.

Den rätta lösningen i tiden
Gunnar Nyvaller upplever en stor potential för CMS, som han anser är den rätta helhetslösningen i tiden som skapar mervärde för både påbyggaren och slutanvändaren. – Samtliga produkter är godkända enligt ECE-kraven som även gäller för europeiska länder utanför EU. Vår målning med zinkmanganfosfatering, ED-dopp och en seg, högblank pulverlack ger produkterna lång livslängd och låg totalkostnad, avslutar han.