Ha full kontroll på ditt bilvärmesystem. Var som helst när som helst. DEFA Link är ett användarvänligt system som revolutionerar sättet du kommunicerar med dina produkter från DEFA Bilvärme. Lätt åtkomligt på din mobiltelefon har du full kontroll på ditt bilvärmesystem oavsett var du befinner dig. Du får meddelande vid låg batterispänning och/eller om 230V inte är ansluten.

Ett abonnemang krävs för att använda systemet. Uppstartskostnad för ett nytt abonnemang är 294:- inkl. moms. Abonnemangskostnaden är 630:- inkl. moms per år och faktureras i förskott en gång om året.

Installation av systemet ska göras av auktoriserad personal, bilförsäljare och bilverkstäder som säljer DEFA produkter och installerar WarmUp Link.

Med din iPhone/Android telefon kan du:

  • Slå PÅ/AV bilvärmesystemet direkt.
  • Sätt repeterbara hämttider (6 ggr per. dygn).
  • Sätt valfria inkopplingstider: 1t, 2t, 3t, 4t eller automatisk styrd av utetemperatur.
  • Läsa invändig temperatur.
  • Läsa utvändig temperatur.
  • Läsa bilens batterispänning.
  • Se om 230V är anslutet.
  • Slå av och på meddelande.
  • Få meddelande (e-post och/eller direkt till telefonen) om bilens batterispänning blir för låg.
  • Få meddelande (e-post och/eller direkt till telefonen) om 230V inte är anslutet när bilvärmesystemet skulle ha startat i timer funktion.

Läs mer på DEFAs hemsida.