Den smidiga och effektiva fordonsförflyttaren Stringo 450 är den internationella bilindustrins första val då det gäller att flytta bilar tryggt och miljövänligt på trånga ytor. I våras kom den i en ny och effektivare version och nu lanseras specialversionen Stringo 450 LD. Den gör det möjligt att på ett tryggt sätt flytta upp till tre ton tunga bilar längre distanser än med standardversionen.

Den stora nyheten med Stringo 450 LD är att fordonshanterarens förarplattform är utformad så att operatören är vänd mot bilen under pålastningen och står i körriktningen under transporten.

– Det innebär att föraren har full kontroll över både pålastningen och själva transporten. Arbetsställningen är dessutom ergonomisk och bekväm, bland annat är styrhandtaget vinklat och kan med ett enkelt handgrepp anpassas individuellt för bästa körställning, säger Anders Bergkvist, marknadschef vid Famek AB som utvecklar och tillverkar Stringo.

I övrigt är den lika effektiv och smidig att använda som den normala versionen.

– Då fordonen kan svängas runt sin egen axel kan de flyttas på ytterst trånga ytor. Det innebär att dyra utrymmen kan utnyttjas effektivare, säger Anders Bergkvist.

Han konstaterar att Stringo 450 LD utvecklats utgående från kundernas önskemål.

– Det finns ett klart behov av en liten och kompakt fordonsförflyttare som samtidigt på ett tryggt sätt kan transportera bilar även längre sträckor. Motorn är på 1000 W och batteriet klarar hela sex timmars kontinuerlig drift, säger Anders Bergkvist.

Maximal säkerhet och ergonomi
Mellan föraren och det transporterade fordonet sitter en skyddsbåge. En tjock, gummerad platta vid skyddsbågen fungerar som överrullningsskydd. Tack vare bågen och plattan förhindras skador på såväl operatör som fordon vid en häftig inbromsning.

Stringo 450 LD har två parallellkopplade pedaler som i praktiken fungerar som ”död mans grepp”; om föraren ramlar av aktiveras bromsen.

– Maskinen går inte att röra utan att föraren har trampat på någondera pedalen. Våra fordonshanterare är primärt utvecklade för att göra det lätt och effektivt att flytta bilar. En viktig aspekt är då att förarens arbetsmiljö är optimal både ergonomiskt och säkerhetsmässigt, säger Anders Bergkvist.

I likhet med övriga modeller finns det för Stringo 450 LD flera tillval vilka ytterligare effektiviserar hanteringen av fordon.