SpotMe är en lösning från Toyota Material Handling Europe (TMHE) för att förhindra trafikrelaterade olyckor i lager och andra truckmiljöer. SpotMe är en naturlig fortsättning på Toyotas säkerhetssatsning, där redan etablerade Toyota SAS (System of Active Stability) på våra motviktstruckar, OHSAS 18001-certifierade fabriker, och välutbildade servicetekniker är andra delar i en stark säkerhetskultur.

För att öka säkerheten i truckmiljöer lanserar Toyota nu ett innovativt varningssystem: Toyota SpotMe. SpotMe är konstruerat med infraröda, riktningskänsliga sensorer och känner av närvaron av truckar och fotgängare vid korsningar och varnar för kommande trafik bakom hörn och i korsande truckgångar. Närhelst en potentiell krock upptäcks, börjar en varningsenhet att blinka, vilket väsentligt bidrar till att minska risken för kollisioner.

Toyota SpotMe har specifikt konstruerats för att skydda personal och transporterat gods men medför även färre skador på truck och inventarier. Färre panikinbromsningar och incidenter innebär också att trucken får bättre livslängd. Detta unika system för att förebygga olyckor är användarvänligt, enkelt att placera på väggarna, kräver litet underhåll och bidrar till att minska energiförbrukningen. Varningsenheten kan kopplas till ett fristående batteri eller till elnätet.

”Arbetsmiljön kring truckar är många gånger intensiv och kräver extra uppmärksamhet från såväl truckförare som fotgängare, speciellt där sikten är dålig. SpotMe använder blinkande ljus som är betydligt synligare än ”saftblandare” eller fasta varningsljus. Detta system har bevisat sin effektivitet, både genom att öka säkerhetsnivån och sänka kostnaderna”, säger Hans Larsson, Director, Toyota Material Handling Europe.

Lansering sker i samband med Europeiska arbetsmiljöveckan
SpotMe är ett av de initiativ som Toyota tar för att öka riskmedvetenheten och lanseringen sker under ”Europeiska arbetsmiljöveckan”, som pågår 22-26 oktober 2012. Arbetsmiljöveckan stöds av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) som en del av kampanjen ”Working Together for Risk Prevention”, som pågår 2012-2013.

Som officiell EU-OSHA kampanjpartner strävar Toyota Material Handling Europe efter att finna de bästa metoderna för att förebygga risker, som hjälper medarbetare, partners och kunder att vara ”Safer Together”.

Toyota Material Handling kommer att erbjuda Toyota SpotMe för den svenska marknaden inom kort.