Efter att verkstäderna använt ChromaVision från DuPont Refinish i över tio år lanserar nu företaget nästa generations spektrofotometer, ChromaVision Pro, som marknadsförs vid sidan av originalversionen, ChromaVision. ChromaVision Pro tar DuPont Refinish verktygssortiment ett steg vidare och erbjuder bättre användarvänlighet och tillförlitlighet vad gäller kulörmatchning.

Laurence Van den Bergh, kulörspecialist hos DuPont Refinish i EMEA-länderna, säger: “De sista 10 åren har vi samlat data och synpunkter från våra verkstäder och lackerare om hur de söker och hittar recept. Denna omfattande databas, samt vårt engagemang för att förbättra den tekniska kapaciteten av våra kulörverktyg har gjort det möjligt för våra kulörspecialister att utveckla ChromaVision Pro, i samarbete med BYK-Gardner GmbH. Det är den mest högproduktiva spektrofotometern på marknaden idag och ger lackeraren ännu fler fördelar, jämfört med föregångaren ChromaVision.”

ChromaVision Pro har fyra nya funktioner:

  • För första gången, kan lackerare som använder ChromaVision Pro mäta effekten av en kulör direkt via handenheten.
  • Den nya mjukvaran stärker ChromaVision Pro och tar kulörmatchning till en helt annan nivå och säkerhetskänsla, sparar tid att öka produktiveten samt minmerar misstag. Mjukvaran är enkel att använda och säkerställer att sökresultatet blir det mest noggranna.
  • ChromaVision Pro erbjuder ökad precision genom förbättrad ljusstyrka med mer LED-ljus och förbättrad optik.
  • Den nya enheten ger en mer optimerad och säker kulörmätning, tack vare en O-ring av gummi och fyra kontaktstift runt mätningsögat. Dessa ger enheten en förbättrad försegling mot fordonets yta, så att ljusreflektioner utifrån minimeras. Det ger också ett bättre första mätningsresultat från tre patenterade DuPont vinklar.
  • DuPont Refinish har också försett ChromaVision Pro med en touch-skärm i färg och en pekpenna, vilket förbättrar användarvänligheten för lackerare genom den visuella vägledningen på skärmen. De självklara, internationellt erkända symbolerna gör att verkstadsägare kan känna sig säkra på att tränad personal kommer att kunna använda ChromaVision Pro vilket land de än befinner sig i och vilket språk de än talar.

Utöver dessa viktiga ChromaVision Pro funktioner, har den nya spektrofotometern också en moderniserad och förbättrad design. Den nya enheten är robustare, med ett gummifodral som ger lackeraren ett fast och praktiskt grepp. Man kan också förprogrammera enheten med ordernummer, kommentarer och kulörkoder. Med en större, mer lättarbetad manöverknapp och en ny touch-skärm kommer lackerarna att kunna se fördelarna och känna sig trygga med ChromaVision Pro från första början.

Van den Bergh säger, “DuPont Refinish menar att förtroende är viktigt. Vi tvivlar inte på att när lackerarna har fått den korrekta ChromaVision Pro träningen och fått se med egna ögon vad detta nya verktyg kan göra, kommer de att förlita sig på det – för alla kulörmatchningar.”

Mats Edlund, Country Business Manager Scandinavia, avslutar: “Vi kommer att fortsätta sälja och ge support till föregångaren ChromaVision men vi uppmanar alla våra verkstäder att titta på hur den nya ChromaVision Pro kan hjälpa dem att förbättra produktiviteten ytterligare, tack vare alla dess viktiga funktioner. I ett tufft ekonomiskt klimat kommer endast de verkstäder som har tillgång till de rätta verktygen att lyckas med att utöka sin verksamhet.”

Mer information om ChromaVision Pro finns på www.dupontrefinish.se