Fordonskonvojer och självkörande bilar blir nästa stora steg för Volvo Personvagnar i arbetet på att utveckla världens säkraste bilar. Självkörande bilar ger förutsättningar för ökad frihet bakom ratten. Det ger möjlighet att på ett säkert sätt göra något annat, till exempel skicka ett SMS eller läsa en bok medan bilen körs automatiskt.

Första fokusområdet i Volvo Personvagnars teknikutveckling är självkörande bilar i långsamma köer och därefter, i ett längre perspektiv, fordonskonvojer på motorvägar.

-Vårt mål är att ta ledningen på området för självkörande bilar genom att gå bortom koncepten och utveckla teknik som verkligen når ut till kunderna. Att se till så funktionerna blir tillräckligt pålitliga för att kunna användas på allmänna vägar är nödvändigt för att stärka kundernas förtroende för självkörande bilar, säger Marcus Rothoff, ansvarig för utvecklingen av förarstöd på Volvo Personvagnar.

Automatisk körning, där styrning, acceleration och/eller inbromsning sker automatiskt och kontrolleras av ett fordon som kräver mycket få ingripanden från människan, förekommer redan i det moderna transportsamhället.

-Det är väl knappast någon som tycker det är konstigt med en flygplan som flyger på autopilot. Men att befinna sig i en bil som kör av sig själv medan föraren läser en bok är fortfarande en revolutionerande tanke för många människor, säger Marcus Rothoff.

Positiva synpunkter från kunderna
Volvo Personvagnars konstanta strävan att bygga bilar runt människor omfattar naturligtvis också en undersökning av konsumenternas attityder mot självkörande bilar.
Färska undersökningar visar att närmare hälften av de svarande inte skulle ha något emot att använda en självkörande bil (Accenture 2011). Närmare 50 procent av förarna i åldrarna 18-37 skulle definitivt eller förmodligen köpa en bil som kunde köras helt automatiskt (J.D. Power 2012).

Under 2011 bad Volvo Personvagnar ett antal premiumbilägare att utvärdera framtida system för förarstöd på företagets provbana. En av gästerna lämnade följande spontana kommentar: -Ett perfekt stöd för att köra på Autobahn. Detta om något skulle kunna få mig att skicka sms från bilen.

En av slutsatserna från undersökningen är att framför allt unga konsumenter är villiga att betala för teknik som kan hjälpa till att hantera distraktioner på grund av pressen att hela tiden vara uppkopplad, även i bilen. Självkörande bilar ger möjligheten att på ett säkert sätt skicka sms, uppdatera sin Facebookstatus eller läsa en bok medan man kör bil.

Flera andra fördelar
Möjligheten för föraren att fokusera på något annat än att köra medför också ett antal andra fördelar:

  • Självkörande bilar kan ge noll olyckor och skador.
  • Självkörande bilar kan minska bränsleförbrukningen med upp till 50 procent i vissa situationer.
  • De kan också förkorta restiderna genom att förbättra trafikflödena.

– Att låta bilen reagera automatiskt är oerhört viktigt när vi ska förverkliga visionen att framtidens bilar inte ska krocka alls. Våra nuvarande system för autobroms, filhållning och adaptiv farthållare kan ses som de första stegen mot självkörande bilar. Nu går utvecklingen mot teknik som medger en högre grad av automatisk körning i normala trafiksituationer, säger Marcus Rothoff.

Självkörande bilar i trafikköer
Ett av flera projekt på Volvo Personvagnar som avser självkörande bilar är ett supportsystem som automatiskt följer framförvarande fordon i långsamma köer.

-Sådana system har stora möjligheter att förenkla tillvaron för föraren. Vår första generation av denna avancerade teknik fokuserar på körning i köer i låg hastighet. Bilen följer efter fordonet framför i samma fil. Det är emellertid alltid föraren som bestämmer. Han eller hon kan när som helst återta kontrollen över bilen, säger Marcus Rothoff.

Följ med i fordonskonvojen på motorvägarna
Det europeiska Sartre-projektet (Safe Road Trains for the Environment) har fokuserat på den attraktiva möjligheten att kunna ta händerna från ratten och ögonen från vägen i din egen bil under långa resor på motorvägar.

Volvo Personvagnar är den enda deltagande biltillverkaren i projektet, som slutfördes framgångsrikt under 2012.

Fordonskonvojen bestod av en ledlastbil, följd av fyra fordon som kördes automatiskt i hastigheter på upp till 90 km/t – i vissa fall med endast fyra meters lucka mellan fordonen.

-Fordonskonvojerna erbjuder det bästa av två världar. Bakom ratten i din egen bil kan du nu utnyttja de möjligheter att göra annat som du har i allmänna färdmedel, säger Erik Coelingh, teknikexpert på Volvo Personvagnar.

Den självparkerande bilen
Volvo Personvagnar undersöker också andra möjligheter i samband med självkörande bilar: Hur skulle det vara att lämna bilen vid infarten till en flygplats och sedan låta den hitta en ledig parkeringsplats på egen hand? Eller du kanske kunde låta bilen köra själv inom ett avspärrat område som en safaripark så att du kan fokusera på att få fantastiska bilder av lejonen i stället för att köra?