Statoil lanserar nu en ny diesel med 22 procent förnybara komponenter. Den nya produkten Diesel+ innehåller 15 procent syntetisk biodiesel och har i tillägg en bioinblandning av FAME på sju procent. Genom att tanka Diesel+ minskar utsläppen av koldioxid med 15 procent jämfört med en fossil diesel.

Statoil fortsätter sitt aktiva klimatarbete och i början av september kan Statoils kunder tanka Diesel+ i Stockholmsområdet och Mälardalen. Statoils nya Diesel+ är baserad på diesel av Mk1-kvalitet och syntetisk biodiesel av HVO-kvalitet (hydrerade vegetabiliska oljor). Den innehåller dessutom sju procent FAME samt ett additiv som håller motorn ren och därmed minskar förbrukningen. Diesel+ har samma produktegenskaper som fossil diesel och genom dess goda köldegenskaper kommer den att säljas med samma innehåll av förnybara komponenter året runt.

– Genom att tanka Diesel+ uppnås en snabbare klimatförbättring samtidigt som det innebär ännu ett steg mot att minska fossilberoendet. Hela 94 procent av Sveriges fordon kan idag bara köra på fossila bränslen och då betyder ett drivmedel som Diesel+ mycket, säger Anders Huss kommunikationsdirektör på Statoil Fuel & Retail Sverige.

Diesel+ kommer inledningsvis att säljas i Stockholmsområdet och Mälardalen. Tillgången till HVO är ännu begränsad och depåstrukturen i Sverige påverkar också introduktionen. I takt med att fler depåer byggs om för att rymma den nya produkten kommer Diesel+ att säljas i fler delar av landet.

– Diesel+ är ett steg på vägen att minska transportsystemets klimatpåverkan. Andra viktiga åtgärder är att förnya fordonsparken, framför allt inom den tunga trafiken då utsläppen från moderna lastbilar är cirka en sjundedel jämfört med gamla. Men för klimatet är den sparade litern alltid den bästa litern. Att köra sparsamt är ett enkelt sätt att minska sina koldioxidutsläpp, fortsätter Anders Huss.

Den syntetiska HVO-komponenten tillverkas av rapsolja och/eller slaktavfall och är producerad av Neste Oil Oy. Den är förnybar, helt spårbar och genom inblandningen i Diesel+ tillsammans med FAME-inblandningen minskar utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser med 15 procent jämfört med en helt fossil diesel.