Möjligheterna att dra tyngre husvagnar eller hästsläp med större bilar förbättras från och med 19 januari 2013. Då införs ”utökad B-behörighet”. Intresset för de nya bestämmelserna är stort bland husvagnsägare och hästägare.

Utökad B-behörighet är en variant av den vanliga behörigheten B (personbilar och lätta lastbilar). Den vanliga B-behörigheten har en gräns på 3 500 kilo när det gäller hur mycket bil och släp tillsammans får ha i totalvikt, men den utökade B-behörigheten ger möjlighet att dra fordonskombinationer med en totalvikt på upp till 4 250 kg.

– Vi tror att det främst är husvagnsägare och hästägare som är intresserade av att ta utökad B-behörighet, säger Olof Stenlund, projektledare på Transportstyrelsen. Båda dessa grupper får i dag ofta göra avkall på sina egna önskemål för att kunna köra lagligt. Utökad B-behörighet ger större förutsättningar att välja bland olika kombinationer av bilar och släpvagnar.

För att ta utökad B-behörighet kommer det att krävas att man genomgår ett körprov på Trafikverket. Utökad B-behörighet skrivs ut med en speciell kod (kod 96) på körkortets baksida.

Gammal regel avskaffas för att förenkla
Den gamla begränsningen om att en släpvagns totalvikt inte får överskrida bilens tjänstevikt avskaffas när det nya regelverket träder ikraft. Bilar har idag en registrerad högsta tillåtna släpvagnsvikt som står på registreringsbeviset. Det anses som tillräckligt och därför tar man inte längre någon hänsyn till bilens tjänstevikt.

Ändringen påverkar också alla dem som har vanlig B-behörighet: de kan få möjlighet att dra tyngre släp än idag, om övriga viktbegränsningar inte överskrids.

Fordonens tekniska förutsättningar lika viktiga
De begränsningar som en viss körkortsbehörighet ger är inte det enda man måste ta hänsyn till vid körning med släp. Den bil man kör och den släpvagn som dras har också tekniska begränsningar, till exempel kopplingsanordningens konstruktion. Uppgifterna står på fordonets registreringsbevis.

– Ett fordons viktbegränsningar är avgörande för vad som är tillåtet att dra. Bilens högsta släpvagnsvikt och högsta tågvikt som är fastställda av tillverkare får inte överskridas. Det kan till exempel innebära att släpvagnen inte får lastas så mycket som släpet är godkänt för, säger Olof Stenlund.

Fakta:

Det tredje körkortsdirektivet
Bakgrunden till de nya reglerna är EU-bestämmelser som börjar tillämpas i hela Europa 19 januari 2013, det så kallade tredje körkortsdirektivet. Avsikten är att därigenom skapa bättre förutsättningar för en gemensam transportpolitik och förbättrad trafiksäkerhet samt att underlätta den fria rörligheten.

Läs mer om de nya körkortsreglerna
Läs mer om de nya körkortsreglerna för bil (B-behörigheter)

Olika viktbegrepp

Tjänstevikt
Den sammanlagda vikten av ett fordon i driftvärdigt skick utan passagerare och last.

Maxlast
Den tyngsta last som bilen eller släpvagnen är konstruerad för. Bilens passagerare räknas som last.

Totalvikt
Summan av tjänstevikten och maxlasten.

Släpvagnsvikt
Den sammanlagda vikten av släpvagnen och lasten.

Bruttovikt
Uppgift om vad ett fordon faktiskt väger vid ett specifikt tillfälle. Utgörs av tjänstevikt och lasten vid det aktuella tillfället.

Tågvikt
Ett dragfordons och en släpvagns bruttovikt tillsammans.

Maximal släpvagnsvikt
Gräns för hur mycket en släpvagn får väga om den ska dras av en viss bil. En begränsning som beror på bilens och kopplingsanordningens konstruktion. Vikten får inte överskridas, det kan innebära att släpvagnen inte får lastas så mycket som släpvagnens registreringsbevis anger.