I slutet av mars beslutade stadsbyggnadsnämnden att arbetet med hastighetsplanen för Helsingborgs kommun ska fortsätta. Nu börjar Helsingborgs stad skylta om tre försöksområden.

Hastighetsplanen omfattar alla gator inom de tätbebyggda områdena i kommunen och är framtagen med anledning av den nya förordningen om hastighetsgränser som började gälla 2008. I hastighetsplanen är grundprincipen att gator med en begränsning på 50 km/h idag ska övergå till en hastighetsgräns på 40 km/h. Varje enskild hastighetsförändring har vägts mot bland annat trafiksäkerhet, framkomlighet och miljö.

Tre försöksområden under 2012
Innan omskyltning sker i hela kommunen ska tre försöksområden skyltas om under 2012. De tre områdena är Bårslöv, Domsten samt delar av Helsingborg.
– Nästa vecka påbörjar vi arbetet i Helsingborg och Domsten. Därefter skyltas Bårslöv om i samarbete med Trafikverket, säger Helsingborgs stad i ett pressmeddelande.

I Helsingborg kommer försöket att avgränsas till Malmöleden/Järnvägsgatan, Trädgårdsgatan, Stenbocksgatan, Filbornavägen, Ragnvallagatan och Fältarpsvägen. Efter försöksperioden kommer omskyltningen att utvärderas och eventuella korrigeringar görs i hastighetsplanen.

Efter omskyltningen av försöksområdena är målet att omskyltningen av hela Helsingborgs kommun ska vara färdig under 2013.