BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-juli visar att nästan varannan av de 290 supermiljöbilar, dvs elbilar och laddhybrider med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, som nyregistrerats hittills i år har registrerats i Stockholms län. Norrbottens län är det enda län som ökat sina totala nyregistreringar av personbilar hittills i år. Största minskningen av nybilsregistreringarna hade Kronobergs län.

– Nästan varannan supermiljöbil, det vill säga elbilar och laddhybrider med koldioxidutsläpp på max 50 gram per km, som nyregistrerats hittills i år har registrerats i Stockholms län. I en majoritet av länen har det bara registrerats några enstaka supermiljöbilar. Stockholms höga andel av de totala registreringarna av supermiljöbilar beror på att många företag har sitt säte i Stockholms län och det är framför allt företag och exempelvis bilpooler som köpt supermiljöbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

– Försäljningen av supermiljöbilar har hittills legat på låga nivåer. Vi tror dock att det finns möjligheter att öka försäljningen av supermiljöbilar genom att införa fler stimulanser än de som finns idag, till exempel parkeringsförmåner, befrielse från trängselskatt, möjlighet att köra i busskörfält och dessutom att det sker en utbyggnad av infrastrukturen med laddstolpar. Här kan politikerna hämta inspiration från vårt grannland Norge som har infört denna typ av åtgärder, fortsätter Bertil Moldén.

– Norrbotten sticker ut som det enda län som ökat sina totala nybilsregistreringar hittills i år. De goda tiderna för gruvnäringen är en viktig förklaring till detta. Sambandet mellan ekonomisk tillväxt och nybilsförsäljningen är starkt, säger Bertil Moldén.

– Bland övrig information som kan utläsas av statistiken är till exempel att Gotland är det län som har den högsta andelen miljöbilar av nyregistreringarna och Jämtlands län har den högsta dieselandelen, avslutar Bertil Moldén.

Miljöbilsregistreringar per län – nyregistreringar jan-juli 2012
Gotlands län hade den högsta miljöbilsandelen i landet under jan-juli 2012 då 51,7 % av alla nyregistreringar i länet var miljöbilar. På andra plats kom Västra Götalands län med 48,1 % miljöbilar. Riksgenomsnittet för miljöbilsandelen under jan-juli 2012 var 43,6% jämfört med 37,8 % under jan-juli 2011.

Dieselbilar per län – nyregistreringar jan-juli 2012
Den högsta dieselandelen under jan-juli 2012 hade Jämtlands län med 79,9 % dieslar av de totala nyregistreringarna i länet. Den näst högsta dieselandelen hade Norrbottens län med 78,6 %. Riksgenomsnittet för dieselandelen under jan-juli 2012 var 67,1 % jämfört med 60,9 % under jan-juli 2011.

Totala nyregistreringar av personbilar per län och kommun jan-juli 2012
I Stockholms län uppgick det totala antalet nyregistrerade personbilar under jan-juli 2012 till 45 228 vilket är 1,4 % färre än under jan-juli 2011. Motsvarande siffror för det näst största länet, Västra Götalands län, var 29 177 registreringar, en nedgång med 12,0 %. Det enda län som ökade sina registreringar var Norrbottens län med ett plus på 6,4 %.

Nyregistreringarna per kommun visar att Stockholm är den kommun i landet som hade flest nyregistreringar under jan-juli 2012 med 22 150 följt av Göteborg med 9 566 registreringar. De höga registreringarna i Stockholm beror bl.a. annat på att många stora börsbolag har sitt säte i Stockholm och att dessa bilar registreras i Stockholm även om de används i övriga delar av landet. Att Solna har så många registreringar beror på att flera leasing- och hyrbilsbolag har sitt säte i Solna, vilket innebär att många leasingbilar och hyrbilar registreras i Solna men bilarna används i övriga delar av landet.