Under juli månad minskade antalet sålda begagnade bilar till privatpersoner med 1.6 % jämfört med samma månad 2011. Räknat i antal bilar såldes det 88.333 bilar, vilket är 1.395 mindre begagnade bilar än juni 2011, enligt fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.

”Vi ser en minskad köplust hos privatpersoner enligt konjunkturbarometern. Detta återspeglar sig i något minskad försäljningen av begagnade personbilar i juli. Noterbart är att försäljningen av nya personbilar till juridisk person under juli månad har ökat något.” säger Jonas Ramnek, VD på fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.

Totalmarknaden minskade med 1.6 % i juli
Under juli månad såldes det 88 333 begagnade bilar till privatpersoner (fördelat på bilhandeln 34 904 bilar, privatmarknaden 50 549 och företag 2 880), vilket är en minskning med 1.6 % jämfört med samma månad förra året.

Bilhandeln ökade med 1.3 % i juli
Bilhandeln sålde totalt 34 904 begagnade bilar till privatpersoner under juli månad, vilket är en ökning med 1.3 % jämfört med samma månad förra året.

”Vi kan addera ytterligare en månad med ökad försäljning av begagnade personbilar i bilhandeln. Lärdomen från krisåren 2008/09 har ökat fokuseringen på försäljningen av begagnade personbilare. Vi ser inga indikationer på några större förändringar för augusti.” säger Jonas Ramnek, VD på fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.

Privatmarknaden minskade med 3.4 % i juli
50 549 bilar bytte ägare mellan privatpersoner i juli månad, vilket är en minskning med 3.4 % jämfört med samma månad förra året.

BCA Vehicle Remarketing har mer än 60 års erfarenhet av auktionsmarknaden för fordon. Sedan starten 1946 och fram till idag har BCA varit ledande inom denna del av bilmarknaden. Med 50 defleet- och remarketingcenter är BCA Europa den största auktionsgruppen i Europa.