Ford slår upp portarna för det utbyggda designcentrumet i Merkenich-Köln. Utbyggnationen har fått en öppen planlösning i syfte att underlättar kommunikation och utbyte av idéer. Ford har också installerat en speciell projektionstavla som kan visa fordon och koncept virtuellt. Projektionstavlan klarar också av att visa modellerna i tre dimensioner. Utöver detta så har Ford också investerat i nya slipmaskiner för att kunna skapa exakta lermodeller av fordonen för aerodynamisk testning i vindtunnel. Man har även rustat upp de befintliga laboratorierna.

”Den framstående designen är en av de saker som utmärker vårt varumärke och som drar till sig kunder”, säger Martin Smith som är designchef på Ford Europa. ”Tillbyggnaden av vårt designcentrum innebär att våra medarbetare nu får en miljö som stimulerar dem i arbetet med att utveckla Fords formgivning.”

Fords tyska designcentrum har globalt ansvar för design och utveckling av små och kompakta fordon, till exempel Fiesta och Focus. Efter utbyggnaden på 3 000 m2 har designcentrumet en sammanlagd yta på 16 000 m2.

”Med den digitala projektionstavlan kan vi kommunicera i realtid med kolleger över hela världen. Vi kan på så vis utbyta designidéer samt visa upp och kommentera pågående arbete oavsett om det genomförs i Australien, Nordamerika eller här i Europa,” fortsätter Smith.

Erika Tsubaki, som är chef för designstrategi på Ford Europa, kommenterar: “Formgivningen av fordonen har blivit allt viktigare för Ford globalt sett, så vi ville använda oss av samma formspråk när vi ritade den nya tillbyggnaden till vårt designcentrum.Vi har skapat en dynamisk konstruktion som påminner lite om ett fartyg som flyter ut från huvudbyggnaden. Den öppna planlösningen gör att också arbetsmiljön blir mer dynamisk och gynnar samarbete över gränserna. Den främjar den kreativa atmosfär som är så viktig för designarbetet.”

”En designstudio är inte som ett vanligt kontor där folk sitter i rader bakom sina skrivbord,” förklarar Serife Celebi, som arbetar med design av färger och material på Ford Europa. ”I en studio behöver man gott om utrymme och dessutom naturligt ljus för att kunna studera prototyper från olika vinklar och avstånd.

Den nya tillbyggnaden har fått en fasad av glas och en öppen planlösning som uppmuntrar till nära samarbete så att alla får en djupare förståelse för design- och utvecklingsprocesserna.”

Det är den största utbyggnaden sedan Fords tyska designcentrum byggdes 1968.